Nieuwsbrief 2, september 2014

Amandi 1 jaar verder...

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Hospice Amandi. Er is sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief bijna een volledig jaar achter de rug. Dit jaar is omgevlogen zonder dat er schijnbaar veel resultaat is geboekt. Achter de schermen is er echter veel werk verricht:

  • De werkgroep communicatie heeft de website gelanceerd; www.hospiceamandi.nl. Neemt u er eens een kijkje en laat ons uw reactie horen. Ook op andere wijze (lees ons artikeltje over de marathon) wordt aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid.
  • De werkgroep huisvesting is in gesprek met de gemeente over de voorwaarden van  aanschaf van de grond van de voormalige lagere school de Meerpaal in Nieuwe Wetering.
  • Ook wordt gezocht naar een mogelijke investeerder, die op deze plek het Hospice wil bouwen. Alternatieve locaties worden ook nog steeds onderzocht.
  • Inmiddels hebben wij ook de ANBI-status verkregen; hierdoor weet u zeker dat er geen belasting betaald hoeft te worden over uw gift!

Welke zorg willen we bieden in het Hospice?
Bij deze vraag heeft het bestuur lang stil gestaan. Het bestuur heeft de intentie om onze zorg niet alleen te bieden aan de terminaal zieke medemens. Wij willen ook open staan voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om thuis te wonen en die onze liefdevolle zorg net zo goed kunnen gebruiken. De verwachting is dat naar dit extra aanbod veel vraag zal zijn. Om deze vorm van zorg te realiseren worden gesprekken gevoerd met partners, zoals zorginstellingen.

Positieve reacties uit Kaag en Braassem
De reacties van bewoners van Kaag en Braassem over ons initiatief zijn zeer positief. Velen gaven aan dat het Hospice er zelfs al had moeten zijn! Dit geeft ons energie om op de ingeslagen weg door te gaan. Dat deze weg nog lang is, maakt de uitdaging des te groter.

Voorzitter Stichting Hospice Amandi
Wim Sleeuw, huisarts

Flyeren tijdens 'Veense' marathon groot succes!

Kunt u de afbeelding van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'

Zaterdag 13 september, tijdens de marathon van de ‘Veense’ feestweek,  zijn de eerste flyers uitgedeeld aan lopers  én aan de aanmoedigende mensen langs de kant van het parcours . De informatie werd met groot enthousiasme ontvangen en werd alom bewonderd om haar warmte en uitstraling.

Een aantal inwoners van onze gemeente heeft direct de donateurskaart per post naar ons verstuurd of digitaal ingevuld via onze website. Lieve mensen, hartelijke dank voor jullie gift en het geschonken vertrouwen aan Hospice Amandi. Amandi is het waard!
In de maand oktober zullen op diverse andere plekken in de gemeente flyers neergelegd worden.

Onze eerste grote gift

Een stichting die graag anoniem wil blijven heeft een bedrag van € 35.000,- aan Hospice Amandi geschonken. Het bestuur was aangenaam getroffen door dit blijk van vertrouwen in de realisatie van het hospice. Een huis met liefde voor mensen in de laatste levensfase. Wilt u ook doneren aan Hospice Amandi? Bezoek onze website voor meer informatie www.hospiceamandi.nl

Denkt u ook mee over huisvesting?

Kunt u de afbeeldingen van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'.

Gezocht wordt naar een geschikte locatie die beantwoordt aan ons ideaal: Een huis wat een sfeer van veiligheid en geborgenheid biedt, wat een ‘thuis’ vormt voor de gast. De gewenste locatie is  op een acceptabele afstand van de kern van de gemeente , er is laagbouw mogelijk en een landelijke inrichting is prima te realiseren.

In gesprek met de gemeente, die ons ideaal van harte toejuicht, en die meegekeken heeft naar mogelijkheden van huisvesting heeft zij het perceel van de voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering te koop aangeboden.
Of het deze plek ook inderdaad gaat worden? We kunnen nog geen garanties geven… maar investeerders zijn van harte welkom om ons ideaal te helpen realiseren.
Weet u misschien een andere geschikte locatie? Stuur ons een berichtje via info@hospiceamandi.nl.

Geplaatst in Archief.