Nieuwsbrief 5, juni 2016

Amandi tekent intentieverklaring met gemeente

Na ruim twee jaar voorbereiding en veel inzet van vrijwilligers is woensdag 11 mei een intentieverklaring getekend. Met deze intentieverklaring geeft de gemeente Kaag en Braassem haar medewerking aan de realisatie van het hospice. Het hospice zal gerealiseerd worden op de locatie van de oude basisschool in Nieuwe Wetering. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hospice op de bestaande fundering gebouwd kan worden. Het voorlopig ontwerp voor het hospice wordt gemaakt door Architectenbureau Ben Schildwacht.

Als alles mee zit zullen de deuren van het hospice begin 2018 geopend worden. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Naast vele donaties die nog nodig zijn om de bouw te bekostigen, zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten in het hospice om de gasten en hun naasten te ondersteunen. De vrijwilligers worden in de periode tot de opening opgeleid om deze steun en zorg te kunnen bieden.

Donaties

Regelmatig krijgt Hospice Amandi donaties via de bank. Helaas staat er bij deze donaties alleen een naam en een bankrekeningnummer. We kunnen degene die de donatie gedaan heeft vaak niet persoonlijk bedanken. Op deze manier willen we graag iedereen bedanken voor de ontvangen donaties. We zijn heel erg dankbaar voor de steun die we krijgen bij de realisatie van het hospice.

Een liefdevol gebaar

Via onze antwoordkaart of via de website kun je vriend worden van Hospice Amandi. Je kunt al voor € 0,10 per dag het hospice steunen. Dit betekent € 36,50 per jaar. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eenmalige donatie te doen. De jaarlijkse incasso wordt dit jaar in juni van uw rekening worden afgeschreven.

Interview met Burgemeester Marina van der Velde - Menting

1. Waarom heeft u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?
Ik vind het een prachtig initiatief. Het is waardevol en nodig om een hospice in de gemeente te hebben. Het praten over een hospice maakt de dood en erover spreken wat gewoner. Het is een geruststelling voor mensen dat er zorg is waar nodig door een professionele organisatie. Ik wil daar waar ik kan een steentje bijdragen om een hospice te realiseren.

2. Waarom zou u het verblijf in het hospice aanraden?
Of men naar een hospice gaat is afhankelijk van omstandigheden. Bijna iedereen wil het liefste thuis in zijn eigen huis blijven denk ik. Maar soms is thuis blijven niet mogelijk, het huis ongeschikt of raakt de mantelzorg overbelast, fysiek of mentaal. Soms is er geen mantelzorg en dan is een hospice een goed alternatief, bijna net als thuis, een huiselijke en prettige omgeving.

3. Heeft u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?
Nee, dat niet, maar ik hoor er soms wel mensen over praten, dat zijn altijd positieve ervaringen. Zelf heb ik moeite met zorgen, het zorgen voor mijn moeder bijvoorbeeld vond ik moeilijk, ik ben er niet goed in. Ze woonde een klein stukje bij mij vandaan en ik zag haar einde niet aankomen. Ze is uiteindelijk in een verpleeghuis gestorven en dat vond ik echt jammer. Het lijkt me fantastisch dat mensen, als een naaste terminale zorg nodig heeft, dat samen met een team van lieve en ervaren vrijwilligers kan realiseren. Die deskundige vrijwilligers kunnen de mantelzorg heel veel ondersteuning bieden.

4. Heeft u een motto of een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden van een hospice weergeven?
Juist in de laatste fase van het leven moet iemand niet alleen zijn. Het  is mooi om  samen met je naasten naar een liefdevol en rustig einde te kunnen gaan met ondersteuning en tools van een hospice.

5. Heeft u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt?
Ik hoop dat het initiatief spoedig landt. Een dergelijk initiatief vraagt veel voorbereiding, ik hoop dat het snel op poten staat en dat het Hospice in onze gemeente zijn plek vindt.

Geplaatst in Archief.