Nieuwsbrief 2, maart 2017

Iedereen is nodig

“In de vorige nieuwsbrief zei ik dat Amandi op de goede weg was. Dat klopt nog steeds, maar inmiddels besef ik ook dat de weg nog lang is”, aldus voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi.
“Zo zijn we blij met de overwegend positieve voorlichtingsavond in Nieuwe Wetering, met het geld van fondsen en bedrijfsleven - meestal forse bedragen -
en met de bijdragen van particulieren. Er werd zelfs een cheque bij me aan de voordeur afgegeven. Hartverwarmend allemaal.
Maar, soms is het even stil en dan besef je: de weg is nog lang. We kunnen niet achterover leunen. We zijn dan ook nog volop bezig met het benaderen van bedrijven en zijn blij met alle acties die door particulieren worden georganiseerd. Allemaal met het einddoel voor ogen: een hospice voor de ongeveer 26.000 inwoners van de gemeente Kaag en Braassem”.

Vanuit het bestuur

De commissie Bouw wacht de ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving af.
De commissie Zorg heeft de eerste serie gesprekken met vijf thuiszorgorganisaties afgerond en het bestuur heeft besloten drie van hen uit te nodigen voor een tweede gesprek. Hierin zal de nadruk liggen op de toekomstige samenwerking met betrekking tot de zorg die straks verleend zal worden aan onze gasten.

Penningmeester

Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi heeft sinds enige tijd een nieuwe penningmeester:
Jan Zandvliet. Hij is geen onbekende in politiek Kaag en Braassem of daarbuiten. We zijn blij met zijn komst. Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van George de Koning die jarenlang een belangrijke rol vervulde in het bestuur. Wij bedanken George voor zijn grote inzet.

Amandi wint prijs

De Stichting Hospice Amandi heeft de Goede-Doelenactie van EFK gewonnen. Hierdoor kan de Stichting € 2.000,- tegemoet zien.
EFK is een bedrijf in Alkmaar dat financiële diensten verleent, onder meer bij gemeenten.
De prijs is woensdag 22 maart op het gemeentehuis van Kaag en Braassem overhandigd.
De andere genomineerden waren Voedselbank Gooi en Omstreken en Klavertje2; zij kregen resp. € 1.000,-  en
€ 500,- overhandigd. Welke prijs werd gewonnen hing af van het aantal stemmen dat werd vergaard. Amandi bedankt alle stemmers.

Bouwplan goed ontvangen

Met een applaus voor de initiatiefnemers werd de informatieavond in Nieuwe Wetering op 24 januari jl. over het te bouwen hospice in die plaats afgesloten. De ongeveer honderd opgekomen belangstellenden waren hiertoe uitgenodigd door burgemeester Marina van der Velde-Menting die spontaan als laatste spreker het woord nam.
De burgemeester roemde de inzet van de initiatiefnemers, maar toonde ook begrip voor enkele kritische vragen vanuit de zaal. Die vragen betroffen vooral de onbekende sfeer rond een hospice en het aantal parkeerplaatsen. De initiatiefnemers gaven aan de kritische vragen ter harte te nemen en hierover met de bewoners in overleg te blijven.
Dat de avond in een goede sfeer verliep blijkt ook het feit dat zich die avond meerdere donateurs en vrijwilligers hebben aangemeld.

Giften

Het bedrag van de inzamelingsactie voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering groeit gestaag. Inmiddels is ongeveer de helft van het benodigde bedrag binnen/toegezegd.
Het geld is bijeengebracht door schenkingen van fondsen, het plaatselijke bedrijfsleven, verenigingen, families en particulieren. Een willekeurige greep uit de donaties:
* voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi werd zaterdag 11 maart aangenaam verrast door een gift van € 5.000,-  van Uitvaartzorg Pro Deo van de Mariakerk aan het Pastoor Onelplein in Roelofarendsveen. Hij kreeg de cheque tijdens de contactmiddag van Pro Deo uit handen van  voorzitter Joop Bakker. De 37 leden hebben bovenstaand bedrag de afgelopen jaren bijeen gespaard door hun werk voor Pro Deo als vrijwilliger, dus onbetaald, te verrichten;
* van Dobbe Transport, gevestigd op het Veenderveld in Roelofarendsveen, mochten we ook
€ 5.000,- ontvangen;
* een cheque met een bedrag van € 1.545,54 van het Middenstands Comité Oude Wetering (MCOW) werd door Gert van Staveren bij voorzitter Wim Sleeuw thuis aan de voordeur afgegeven;
* een bedrag van € 238,50 van Monique van Ammers van dansschool Monique’s Move, resultaat van een surprise-avond werd woensdag 22 maart overhandigd in de dansschool;
* een bedrag van € 365,- ontvingen we van de heer en mevrouw Schouten van de Stationshof; dit is tien maal de jaarlijks bijdrage van tien cent per dag !!
* een bijdrage van € 250.- ontvingen we van Elcon Zaagmachines in Leimuiden.

Vrienden

Amandi is op zoek naar nog meer Vrienden, naar inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich willen verbinden aan het te bouwen hospice door een eenmalig of een jaarlijks bedrag over te maken. Zie hiervoor de mogelijkheden op www.hospiceamandi.nl  of bel met coördinator Jenny van Velzen op 06-21924271.
Stichting Hospice Amandi heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over een eventuele schenking of erflating aan het hospice.
Ook (periodieke) giften van particulieren of bedrijven komen voor belastingaftrek in aanmerking.

Tot slot

Dit nieuws en méér leest u op www.hospiceamandi.nl.
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.
Wilt u ons op de hoogte houden van evt. wijzigingen in uw e-mailadres?

Geplaatst in Archief.