ANBI

Stichting Hospice Amandi heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erflating aan het hospice. Hiervoor is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Op deze wijze komt uw schenking of erflating volledig ten goede aan Hospice Amandi.

Meer informatie
Voor meer informatie zie www.anbi.nl of bekijk het ANBI-document.