Nieuwsbrief 1, januari 2017

Op de goede weg

Het wordt een belangrijk jaar voor de Stichting Hospice Amandi. Alle lichten voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering staan op groen. Wat nog ontbreekt is voldoende geld.
Voorzitter Wim Sleeuw: ‚ÄúHet bouwen en inrichten van een hospice kost veel geld. Alleen al de inrichting en medische voorzieningen kosten samen 100.000 euro. Medische apparatuur is nou eenmaal duur‚ÄĚ.
‚ÄúVoor het hospice hebben we 400.000 euro eigen geld nodig om de rest van het benodigde bedrag bij een bank te kunnen lenen. Er is inmiddels 180.000 euro binnen/toegezegd, dus we zitten op de goede weg. We gaan door met het inzamelen van geld en hopen daarbij op de hulp van het bedrijfsleven en zo veel mogelijk inwoners van Kaag en Braassem. Zodra er genoeg geld is, kan een aannemer worden ingeschakeld. We streven ernaar het hospice medio 2018 te openen‚ÄĚ, aldus huisarts Sleeuw.

Een afbeelding van de toekomstige gastenkamer

Klussenteam Alkemade helpt

Het Klussenteam Alkemade, onderdeel van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem, heeft de Stichting Hospice Amandi aangeboden in de toekomst hulp te verlenen bij klusjes in en rond het te bouwen hospice. In het klussenteam zitten veel mensen die uit de bouw of installatie afkomstig zijn.

Giften

Met het concreter worden van het te bouwen hospice groeit ook de betrokkenheid onder de inwoners van Kaag en Braassem. Dat is onder meer te merken aan het aantal giften van particulieren en bedrijven. Bovendien is er een belangrijke bijdrage door een fonds toegezegd.

Ook het aantal  initiatieven om geld in te zamelen neemt toe. Zo was er onder meer:

 • een gift van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Kaag en Braassem van vijfhonderd euro, ontvangen tijdens de nieuwjaarsreceptie;
 • een gift van de bewoners van Veenstaete aan de Saskia van Uylenburglaan in Oude Wetering van 330 euro, ingezameld tijdens de nieuwjaarsreceptie;
 • een gift van de handwerkgroep De Vlijtige Vingers van Zorgcentrum Huize Jacobus van honderd euro, onder leiding van Riet Disseldorp, Mary Tiele en Leontien van Klink, door 27 dames wekelijks bij elkaar gebreid door vestjes, truitjes en dekens te verkopen;
 • eeen gift van de familie Van den Boogaard van vijfhonderd euro, bijeengebracht tijdens de uitvaart van de heer Van den Boogaard.

Amandi is blij met elke gift, groot en klein. Naast de geldbedragen ontving Amandi ook twee boeken voor op de plank in het hospice: ‚ÄėLijden verlichten‚Äô van pastor Marinus van den Berg met voorin de persoonlijke boodschap: ‚ÄúLezen kan verhelderen als ‚Äôt donker is‚ÄĚ. En ‚ÄėDik water‚Äô over succesvolle ondernemers in Kaag en Braassem, samengesteld door Annemieke de Man, Erna Rotteveel en Dimmy Olijerhoek.

Amandi bedankt alle gevers.

Stem op Hospice Amandi

Stichting Hospice Amandi maakt bij een goede-doelenactie kans op een bedrag van 500, 1000 of 2000 euro. De stichting is genomineerd door EFK, een bedrijf in Alkmaar dat¬† financi√ęle diensten verleent, onder meer bij gemeenten. De andere genomineerden zijn Voedselbank Gooi en Omstreken en Klavertje2.
De genomineerde die de meeste stemmen vergaart wint het hoogste bedrag. Er kan tot 1 februari worden gestemd. Klik hier om uw stem uit te brengen.
Stem allen.

Meer vrijwilligers nodig

Nu de bouw van het hospice dichterbij komt, is Amandi op zoek naar vrijwilligers, naast de tientallen die zich inmiddels al hebben aangemeld. Het gaat om hulp bij de zorg, maar ook in de keuken en bij het onderhoud van de tuin.
Halverwege dit jaar zal een informatiebijeenkomst worden gehouden. Eind dit jaar of begin volgend jaar start dan een korte opleiding voor de vrijwilligers. Om vrijwilliger te worden in het hospice is geen achtergrond in de zorg nodig. Tijd en ruimte in hoofd en hart is vooral belangrijk. Om het project te laten slagen zijn zestig tot zeventig vrijwilligers nodig die minimaal vier uur per week beschikbaar zijn.
Heeft u belangstelling om vrijwilliger te worden bij Hospice Amandi of kent u iemand in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met coördinator Jenny van Velzen via info@hospiceamandi.nl

Informatieavond Nieuwe Wetering

Op dinsdag 24 januari organiseert de Stichting Hospice Amandi met medewerking van de gemeente Kaag en Braassem in de voormalige basisschool De Meerpaal in Nieuw Wetering voor omwonenden en belangstellenden een informatieavond over het te bouwen hospice op die locatie.
Wethouder Floris Schoonderwoerd en medewerkers van Hospice Amandi zijn aanwezig om alles te vertellen over de actuele stand van zaken rondom de komst van het hospice.
Ook kunnen de bouwplannen worden ingezien en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om ca. 21.00 uur.

Tot slot

Dit nieuws en méér leest u op www.hospiceamandi.nl

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 6, november 2016

Voorlopig ontwerp hospice

Er is een architect aangetrokken die een voorlopig ontwerp heeft gemaakt¬†van het gebouw waar het hospice gerealiseerd zal worden.¬†De aangewezen locatie is de voormalige basisschool in Nieuwe Wetering aan de Noordveenweg. Er kan veel materiaal worden hergebruikt; de¬†huidige fundering, vloeren en balkenconstructie zijn het uitgangspunt voor de ‚Äėverbouwing‚Äô. Hierdoor kan er een toekomstbestendig gebouw worden neergezet op een bestaande basis.

Het is de bedoeling dat mei 2017 de bouw start en dat het hospice medio 2018 klaar is voor gebruik. Hieronder zie je een van de sfeerbeelden van het te realiseren hospice.

artist impression door MOVE urban architecture

Start werving fondsen en vrijwilligers

Nu het voorlopig ontwerp er ligt en er gesprekken gaande zijn over de bouw van het hospice, gaat ook de fondsenwerving actief van start. Dit begint met een voorlichtingsavond voor het Comité van Aanbeveling op dinsdag 15 november.

Vrijwilligers

Er hebben zich al meerdere vrijwilligers¬†spontaan aangemeld. Medio 2017 zal¬†een informatiebijeenkomst gehouden worden¬†voor ge√Įnteresseerden. Eind 2017 / begin 2018¬†start een korte opleiding voor de¬†vrijwilligers. Om vrijwilliger te worden¬†in het hospice¬†is geen achtergrond in de zorg nodig. Tijd en ruimte in hoofd en hart is vooral belangrijk. Om het project te laten slagen zijn 60¬†tot 70 vrijwilligers nodig die¬†minimaal 4 uur per week¬†beschikbaar¬†zijn.

Mocht u iemand kennen die interesse heeft om vrijwilliger te worden bij Hospice Amandi of heeft u zelf interesse, dan kunt u contact opnemen met coördinator Jenny van Velzen via info@hospiceamandi.nl.

Donaties

Bloementeam
Tijdens de jaarlijkse braderie in Oude Wetering heeft het¬†‚Äėbloementeam‚Äô bij De Spreng¬†bloemen en bloemstukjes verkocht¬†voor een goed doel. Hierdoor kon op 15 september¬†een cheque van maar liefst¬†¬†¬†¬†¬† ‚ā¨ 1.500,- worden overhandigd aan Hospice Amandi. Leni Noordam, Wilma Vergunst, Yvonne Renee, Nel Kroon, Irene Pathuis, Annette van Tol, Marije van Schie en Dicky de Jong; bedankt voor de inspanningen en de mooie donatie.

Uitvaartvereniging St. Barbara
Op 16 september is er een presentatie gehouden voor de Uitvaartvereniging St. Barbara.¬†Bij de presentatie¬†waren 50 leden aanwezig.¬†Na afloop¬†werden¬†we¬†verrast¬†met een cheque van ‚ā¨ 250,-, bestemd voor de realisatie van het hospice.

Donatie Mevrouw van Zoen
Mevrouw van Zoen heeft bij de viering van haar 103e verjaardag een bijdrage gevraagd voor het hospice. Zij heeft hiermee een bedrag van ‚ā¨ 350,- gedoneerd. Helaas is Mevrouw van Zoen inmiddels overleden. Toch willen wij onze waardering uitspreken voor deze donering.

Naast deze donaties hebben we ook andere bijdragen ontvangen. We willen graag alle gevers bedanken voor de donaties en voor hun vertrouwen in het hospice. Wilt u ook het hospice steunen? Klik hier voor meer informatie.

Coördinator hospice

Per 1 september is Jenny van Velzen aangenomen als coördinator van Hospice Amandi. Zij zal zich bezig houden met alle coördinerende taken zoals wet- en regelgeving, voorbereiding van de te leveren zorg, werven en trainen van vrijwilligers, communicatie etc. etc. Ook is zij de contactpersoon voor Hospice Amandi. U kunt haar bereiken op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 06-21 92 42 71 of per email via info@hospiceamandi.nl. Wij zijn blij dat we Jenny als coördinator in ons team mogen verwelkomen.

Interview Comité van Aanbeveling

Uit het interview met Ds J. W. van Schaik, predikant van de Dorpskerk in Woubrugge: ‚ÄúDe vraag is: Hoe wil je je laatste¬† fase beleven. Wat is stervenskunst? De sfeer, de zorg, het klimaat in een hospice dragen eraan bij dat je aan sterven toekomt.‚Ä̬† Klik hier om het hele interview te lezen.

Nieuwsbrief 5, juni 2016

Amandi tekent intentieverklaring met gemeente

Na ruim twee jaar voorbereiding en veel inzet van vrijwilligers is woensdag 11 mei een intentieverklaring getekend. Met deze intentieverklaring geeft de gemeente Kaag en Braassem haar medewerking aan de realisatie van het hospice. Het hospice zal gerealiseerd worden op de locatie van de oude basisschool in Nieuwe Wetering. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hospice op de bestaande fundering gebouwd kan worden. Het voorlopig ontwerp voor het hospice wordt gemaakt door Architectenbureau Ben Schildwacht.

Als alles mee zit zullen de deuren van het hospice begin 2018 geopend worden. Voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Naast vele donaties die nog nodig zijn om de bouw te bekostigen, zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten in het hospice om de gasten en hun naasten te ondersteunen. De vrijwilligers worden in de periode tot de opening opgeleid om deze steun en zorg te kunnen bieden.

Donaties

Regelmatig krijgt Hospice Amandi donaties via de bank. Helaas staat er bij deze donaties alleen een naam en een bankrekeningnummer. We kunnen degene die de donatie gedaan heeft vaak niet persoonlijk bedanken. Op deze manier willen we graag iedereen bedanken voor de ontvangen donaties. We zijn heel erg dankbaar voor de steun die we krijgen bij de realisatie van het hospice.

Een liefdevol gebaar

Via onze antwoordkaart of via de website kun je vriend worden¬†van Hospice Amandi. Je kunt al voor ‚ā¨ 0,10 per dag het hospice steunen. Dit betekent ‚ā¨ 36,50 per jaar.¬†Natuurlijk¬†is het ook¬†mogelijk om een eenmalige donatie te doen. De jaarlijkse incasso wordt dit jaar in juni van¬†uw rekening worden afgeschreven.

Interview met Burgemeester Marina van der Velde - Menting

1. Waarom heeft u JA gezegd op de uitnodiging van Amandi om plaats te nemen in het Comité van Aanbeveling?
Ik vind het een prachtig initiatief. Het is waardevol en nodig om een hospice in de gemeente te hebben. Het praten over een hospice maakt de dood en erover spreken wat gewoner. Het is een geruststelling voor mensen dat er zorg is waar nodig door een professionele organisatie. Ik wil daar waar ik kan een steentje bijdragen om een hospice te realiseren.

2. Waarom zou u het verblijf in het hospice aanraden?
Of men naar een hospice gaat is afhankelijk van omstandigheden. Bijna iedereen wil het liefste thuis in zijn eigen huis blijven denk ik. Maar soms is thuis blijven niet mogelijk, het huis ongeschikt of raakt de mantelzorg overbelast, fysiek of mentaal. Soms is er geen mantelzorg en dan is een hospice een goed alternatief, bijna net als thuis, een huiselijke en prettige omgeving.

3. Heeft u persoonlijk of vanuit uw functie ervaring met een hospice?
Nee, dat niet, maar ik hoor er soms wel mensen over praten, dat zijn altijd positieve ervaringen. Zelf heb ik moeite met zorgen, het zorgen voor mijn moeder bijvoorbeeld vond ik moeilijk, ik ben er niet goed in. Ze woonde een klein stukje bij mij vandaan en ik zag haar einde niet aankomen. Ze is uiteindelijk in een verpleeghuis gestorven en dat vond ik echt jammer. Het lijkt me fantastisch dat mensen, als een naaste terminale zorg nodig heeft, dat samen met een team van lieve en ervaren vrijwilligers kan realiseren. Die deskundige vrijwilligers kunnen de mantelzorg heel veel ondersteuning bieden.

4. Heeft u een motto of een uitspraak die wat u betreft de bestaansreden van een hospice weergeven?
Juist in de laatste fase van het leven moet iemand niet alleen zijn. Het  is mooi om  samen met je naasten naar een liefdevol en rustig einde te kunnen gaan met ondersteuning en tools van een hospice.

5. Heeft u nog iets toe te voegen, wilt u nog iets erover kwijt?
Ik hoop dat het initiatief spoedig landt. Een dergelijk initiatief vraagt veel voorbereiding, ik hoop dat het snel op poten staat en dat het Hospice in onze gemeente zijn plek vindt.

Nieuwsbrief, december 2015

Amandi: wat is er gebeurd in 2015?

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er in 2015 niets gebeurd is. Integendeel! Nu het einde van het jaar nadert geven we u graag een overzicht van onze activiteiten. Tegelijk willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u een goede jaarwisseling te wensen en een heel liefdevol en gezond 2016.

Huisvesting

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting…

De gemeente heeft ons de locatie van voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering voorgesteld. Wij hebben daar uitgebreid studie van gemaakt en over gesproken met de gemeente. Inmiddels hebben we ook een architectenbureau geselecteerd dat voor ons gaat kijken wat de mogelijkheden zijn van deze locatie. De komende tijd zullen wij u door middel van deze nieuwsbrief nader informeren over de voortgang.

Zorg

Welke zorg willen we gaan bieden in ons hospice?

Naast het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, is er met meerdere vrijwiliggers en organisaties gesproken over de invulling van de zorg in het hospice. Naar aanleiding van deze gesprekken is er besloten dat er twee kamers komen voor de palliatieve terminale zorg. Dit is ook onze belangrijkste doelstelling; zorg voor mensen die gaan overlijden en voor wie dat thuis niet mogelijk is.

Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee kamers in te richten voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij bieden in het hospice. Dit wordt ook wel ¬īeerstelijnsverblijf¬ī genoemd;¬†een klein wijkhospitaal waar 24 uur zorg geboden wordt onder verantwoordelijkheid van huisarts en wijkverpleegkundige. We hebben met Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hierover gesproken. De zorgverzekeraar was zeer positief en heeft ons¬†geadviseerd de vergunningen voor een dergelijk eerstelijnsverblijf aan te vragen.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan ...

Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale pati√ęnten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp geboden wordt¬†voor zieken en terminale pati√ęnten, voor wie de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst, als het hospice gerealiseerd is, hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Comité van Aanbeveling

Het afgelopen jaar hebben we het Comité van Aanbeveling verder kunnen uitbreiden. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende leden:

M. van der Velde-Menting    Burgemeester - Gemeente Kaag en Braassem
W. Beekhuis                             Huisarts - Rijpwetering
J. Glas                                        Moderator - Federatie St Clara en St Franciscus
O.W.D.C. von Hertzberg        Notaris - Oude Wetering
E.B. Mandemaker                   Dominee Gereformeerde kerk -  Woubrugge
P. Koek                                      Artistiek leider De Veenfabriek
W.J. van Schaik                        Dominee Nederlands Hervormde kerk - Woubrugge

In de volgende nieuwsbrieven zult u steeds een interview vinden met één van de leden van het Comité van Aanbeveling.

Nieuwsbrief, september 2015

Voorwoord

Het is een tijd stil geweest rond Hospice Amandi. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is.

Onze belangrijkste activiteiten betroffen het zoeken naar huisvesting. Als voorlopig nieuws valt te melden dat de locatie in Nieuwe Wetering niet van de baan is. We zijn nog steeds in gesprek met mogelijke investeerders voor deze locatie.

Behalve het vinden van een goede plek om het hospice te bouwen, hebben we vorderingen gemaakt met het invullen en concreter maken van de zorg die we willen gaan leveren in het hospice en de bijbehorende exploitatiebegroting. We verwachten niet meer dan twee bedden nodig te hebben voor de palliatieve terminale zorg, onze belangrijkste doelgroep. Er wordt al langer gesproken over de mogelijkheid om naast deze twee 'hospicebedden', twee logeerbedden in te richten. We willen ook voor deze mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door onverwachte omstandigheden behoefte hebben aan de liefdevolle zorg die wij kunnen bieden in het hospice, een plek realiseren.

Zoals je ziet staan we niet stil. In deze nieuwsbrief lees je meer over de vorderingen en de gebeurtenissen rond het hospice.

VPTZ Kaag en Braassem en Hospicegroep Jacobswoude fuseren

Per 1 juli zijn Hospicegroep Jacobswoude en VPTZ Kaag en Braassem samen gegaan. Zij gaan de naam Amandi Thuis voeren. Zij voeren nu dezelfde naam als Hospice Amandi, maar we zijn nog steeds twee verschillende organisaties. Amandi Thuis zorgt voor hulp bij zieken en terminale pati√ęnten thuis. Hospice Amandi is een hospice in oprichting waar hulp voor zieken en terminale pati√ęnten, waarvoor de zorg thuis te zwaar is of die geen naasten hebben die hen kunnen verzorgen, geboden wordt.

Amandi Thuis heeft een eigen bestuur. Als Hospice Amandi hebben we wel regelmatig contact met Amandi Thuis en met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. In de toekomst als het hospice gerealiseerd is hopen we op een goede samenwerking tussen het hospice en Amandi Thuis. Dit willen we mede doen door het inzetten van vrijwilligers die ook bij Amandi Thuis werkzaam zijn.

Huisarts Beekhuis schenkt ‚ā¨ 12.000,- aan Hospice Amandi

Het bestuur van Hospice Amandi kreeg 19 februari een cheque overhandigt van maar liefst ‚ā¨ 12.000,- van het Rijpweteringse huisartsenpaar Wouterus en Greetje Beekhuis. 19 en 20 december hebben de huisartsen officieel afscheid genomen van hun pati√ęnten en relaties. De huisartsen gaan genieten van hun welverdiende pensioen. De pati√ęnten en relaties waren in groten getale aanwezig op het afscheid. Het verzoek van dr. Beekhuis aan alle genodigden was om een bedrag te doneren aan Stichting Hospice Amandi. Hier is gehoor aan gegeven; er is maar liefst ‚ā¨ 12.000,- euro gedoneerd aan het hospice. Wij willen Wouterus en Greetje Beekhuis dan ook van harte bedanken voor deze zeer gulle gift.

Sponsordoek Hospice Amandi bij T.V. Alkemade

12 Maart opende Tennisvereniging Alkemade het
tennisseizoen met nieuwe tennisbanen en nieuwe
sponsordoeken. De tennisvereniging wilde een aantal
goede doelen de gelegenheid geven om een sponsordoek
te plaatsen. Eén van die goede doelen was Hospice
Amandi. De opening werd gevierd met een tennistoernooi
en een borrel voor leden en sponsoren.

Nieuwsbrief 2, september 2014

Amandi 1 jaar verder...

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Hospice Amandi. Er is sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief bijna een volledig jaar achter de rug. Dit jaar is omgevlogen zonder dat er schijnbaar veel resultaat is geboekt. Achter de schermen is er echter veel werk verricht:

 • De werkgroep communicatie heeft de website gelanceerd; www.hospiceamandi.nl. Neemt u er eens een kijkje en laat ons uw reactie horen. Ook op andere wijze (lees ons artikeltje over de marathon) wordt aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid.
 • De werkgroep huisvesting is in gesprek met de gemeente over de voorwaarden van¬† aanschaf van de grond van de voormalige lagere school de Meerpaal in Nieuwe Wetering.
 • Ook wordt gezocht naar een mogelijke investeerder, die op deze plek het Hospice wil bouwen. Alternatieve locaties worden ook nog steeds onderzocht.
 • Inmiddels hebben wij ook de ANBI-status verkregen; hierdoor weet u zeker dat er geen belasting betaald hoeft te worden over uw gift!

Welke zorg willen we bieden in het Hospice?
Bij deze vraag heeft het bestuur lang stil gestaan. Het bestuur heeft de intentie om onze zorg niet alleen te bieden aan de terminaal zieke medemens. Wij willen ook open staan voor mensen die weliswaar niet terminaal ziek zijn, maar door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om thuis te wonen en die onze liefdevolle zorg net zo goed kunnen gebruiken. De verwachting is dat naar dit extra aanbod veel vraag zal zijn. Om deze vorm van zorg te realiseren worden gesprekken gevoerd met partners, zoals zorginstellingen.

Positieve reacties uit Kaag en Braassem
De reacties van bewoners van Kaag en Braassem over ons initiatief zijn zeer positief. Velen gaven aan dat het Hospice er zelfs al had moeten zijn! Dit geeft ons energie om op de ingeslagen weg door te gaan. Dat deze weg nog lang is, maakt de uitdaging des te groter.

Voorzitter Stichting Hospice Amandi
Wim Sleeuw, huisarts

Flyeren tijdens 'Veense' marathon groot succes!

Kunt u de afbeelding van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'

Zaterdag 13 september, tijdens de marathon van de ‚ÄėVeense‚Äô feestweek,¬† zijn de eerste flyers uitgedeeld aan lopers¬† √©n aan de aanmoedigende mensen langs de kant van het parcours . De informatie werd met groot enthousiasme ontvangen en werd alom bewonderd om haar warmte en uitstraling.

Een aantal inwoners van onze gemeente heeft direct de donateurskaart per post naar ons verstuurd of digitaal ingevuld via onze website. Lieve mensen, hartelijke dank voor jullie gift en het geschonken vertrouwen aan Hospice Amandi. Amandi is het waard!
In de maand oktober zullen op diverse andere plekken in de gemeente flyers neergelegd worden.

Onze eerste grote gift

Een stichting die graag anoniem wil blijven heeft een bedrag van ‚ā¨ 35.000,- aan Hospice Amandi geschonken. Het bestuur was aangenaam getroffen door dit blijk van vertrouwen in de realisatie van het hospice. Een huis met liefde voor mensen in de laatste levensfase.¬†Wilt u ook doneren aan Hospice Amandi? Bezoek onze website voor meer informatie www.hospiceamandi.nl

Denkt u ook mee over huisvesting?

Kunt u de afbeeldingen van deze nieuwsbrief niet zien? Klik linksboven op 'webversie'.

Gezocht wordt naar een geschikte locatie die beantwoordt aan ons ideaal: Een huis wat een sfeer van veiligheid en geborgenheid biedt, wat een ‚Äėthuis‚Äô vormt voor de gast. De gewenste locatie is¬† op een acceptabele afstand van de kern van de gemeente , er is laagbouw mogelijk en een landelijke inrichting is prima te realiseren.

In gesprek met de gemeente, die ons ideaal van harte toejuicht, en die meegekeken heeft naar mogelijkheden van huisvesting heeft zij het perceel van de voormalige school De Meerpaal in Nieuwe Wetering te koop aangeboden.
Of het deze plek ook inderdaad gaat worden? We kunnen nog geen garanties geven… maar investeerders zijn van harte welkom om ons ideaal te helpen realiseren.
Weet u misschien een andere geschikte locatie? Stuur ons een berichtje via info@hospiceamandi.nl.

Nieuwsbrief, oktober 2013

Nieuwsbrief Hospice Amandi Oktober 2013
Als betrokkene bij de ontwikkeling van de plannen voor de realisatie van een
hospice in de Gemeente Kaag en Braassem, informeren we u via deze brief over
de aanloop en de huidige stand van zaken.
Aanloop
In de gemeente Kaag en Braassem leeft al langere tijd de behoefte om een hospice
te realiseren. Een initiatiefgroep bestaande uit enthousiaste deskundigen hebben
hier ruim een jaar lang onderzoek naar gedaan, van december 2011 tot januari
2013. De uitkomst was dat er een duidelijke behoefte is aan hospice-bedden en dat
de gemeente Kaag en Braassem nog een ‚Äėblinde‚Äô vlek is op de kaart als het gaat om
een voorziening voor hospice-zorg.
Waar staan we?
Begin 2013 is er een bestuur opgericht om de realisatie van het hospice vorm
te geven.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
 • Wim Sleeuw
 • George de Koning
 • Trudie van der Meer
 • Johan de Graaf
 • Riet Spaargaren
 • Erik Blom
 • Paul Wolvers
Voorzitter
Penningmeester
Notulist
Commissie Huisvesting
Commissie Zorg
Commissie Fondsenwerving
Algemeen lid en commissielid Huisvesting
Al snel zijn we in gesprek gegaan met een aantal inwoners van de Gemeente Kaag
& Braassem met de vraag of zij ons initiatief kunnen ondersteunen en aanbevelen.
Dat heeft geresulteerd in een Comité van Aanbeveling, bestaande uit:
 • M.van der Velde-Menting
 • W. Broeders
 • O.W.D.C. von Hertzberg
 • A.Smit
 • W.J. van Schaik
 • E.B. Mandenmaker
 • W.Beekhuis
 • R.Hensen
Burgemeester Gemeente Kaag & Braassem
Pastoor van Federatie St Clara en St Franciscus
notaris
Directeur Rabobank
Dominee van de NH kerk in Woubrugge
Dominee van de Geref. Kerk in Woubrugge
Huisarts Rijpwetering
Directeur Alkemade Wonen
Een hospice of een bijna-thuis-huis?
Deze beide termen worden naast elkaar gebruikt. Er is een klein verschil. Zowel in
een hospice als in een bijna-thuis-huis bieden deskundigen en vrijwilligers hulp en
ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en voor wie thuis blijven niet
mogelijk of wenselijk is. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers in hun zorg
voor de stervende of vervangen de mantelzorg er als zij hiervoor om welke reden
dan ook, niet in de gelegenheid zijn. In een hospice is zowel overdag als ‚Äės nachts
verpleegkundige zorg aanwezig naast ander e deskundigen op medisch en geestelijk
vlak. In een bijna-thuis-huis is de zorg die thuis geleverd werd verplaatst naar het
bijna-thuis-huis. De huisarts van de opgenomen gast of bewoner, houdt overdag de
medische verantwoordelijkheid en de verpleegkundigehulp komt van de (reguliere)
thuiszorg. Net als thuis is er altijd ’s nachts een verpleegkundige of huisarts
oproepbaar of kan professionele nachtzorg ingezet worden.
Omdat in de volksmond het woord ‚Äėhospice‚Äô meer aanspreekt, zullen wij het in de
communicatie hebben over een Hospice in plaats van ‚Äėbijna-thuis-huis‚Äô.
Hospice AMANDI
Het bestuur heeft als naam gekozen voor het hospice: ‚ÄėAmandi ‚Äô, wat staat voor
‚ÄėLiefdevol‚Äô. Deze naam is gekozen omdat we van alle betrokkenen bij de gasten in
het Hospice een liefdevolle houding vragen én omdat deze naam het meest recht
doet aan de visie die het bestuur heeft op het hospice voor de inwoners van de
gemeente Kaag en Braassem:
‚ÄėHet Hospice Amandi streeft ernaar een plek te cre√ęren die mensen in hun laatste
levensfase een gastvrij (t)huis biedt waar kwaliteit van lever voorop staat; een
warme, veilige, liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften
van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt hierbij is dat de gasten van het
Hospice zo lang mogelijk zelfstandig blijven en waar mogelijk samen met hun
naasten, met behoud van eigen-waarde(n), vorm en inhoud kunnen geven aan hun
levenseinde. Zij kunnen hierbij rekenen op deskundige en betrokken vrijwilligers en
een team van professionals die oog hebben voor lichamelijk, emotioneel en
spiritueel welzijn.’
Locatie
De eerste stap is het vinden van een geschikte locatie. We hebben overleg gehad
met een aantal partijen, waaronder de Gemeente. Zij ondersteunt ons initiatief van
harte en heeft ons een aantal mogelijke locaties aangewezen. We hebben ons oog
laten vallen op de locatie van de voormalige school De Meerpaal in Nieuwe
Wetering. Wij waren er meteen erg enthousiast over en we zijn bezig met plannen
voor aankoop van de grond. Wij hebben hierover ook contact gehad met leden van
de Dorpsraad en de inwoners van Nieuwe Wetering zijn via de nieuwsbrief van de
dorpsraad op de hoogte gebracht.
Fondsenwerving en sponsoring
Een hospice is voor haar éénmalige investeringen en jaarlijkse exploitatie
afhankelijk van sponsors, giften, donateurs etc. In het jaar nadat het hospice
gerealiseerd is, draagt de overheid bij in de kosten voor huisvesting en een
professionele coördinator. Echter, Hospice Amandi staat nog aan het prille begin.
De aankoop van een pand en de inrichting daarvan is de eerste prioriteit waarop
het hospice zich richt. Daarna zal voor de jaarlijkse exploitatie de fondsenwerving
op gang komen. De commissie Fondsenwerving buigt zich momenteel over de
wijze waarop de benodigde middelen gegenereerd kunnen worden. De eerste bedragen zijn
inmiddels toegezegd. Mede daardoor hebben we de mogelijkheid om de communicatiemiddelen
te ontwikkelen en financieren: een website, een logo en een digitale nieuwsbrief.
Verdel ICT en Media heeft ons hiervoor een zeer sympathiek aanbod gedaan
en we werken inmiddels met hen samen.
Medewerking in welke vorm dan ook is van harte welkom: deskundigheid, tijd,
donaties, sponsoring, etc. Vanaf deze plek willen we daarom ook Notariskantoor
Von Hertzberg hartelijk danken voor het kosteloos deponeren van de statuten en
Accountantskantoor Flynth voor het kosteloos gebruik van de mooie
vergaderruimte, iedere twee weken, inclusief koffie met een koekje!
Tot slot
In onze volgende berichtgeving hopen we onze site inclusief logo te kunnen
introduceren en u verder te kunnen informeren over de huisvesting. Indien u
vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u deze mailen naar info@hospiceamandi.nl
Ook kunt u zich laten registreren indien u deze brief niet
rechtstreeks heeft ontvangen en opgenomen wilt worden in ons adressenbestand.