Bestuur

   Wim Sleeuw, voorzitter

   Jolanda Bogaards, secretaris     klik hier om haar een mail te sturen

  Corrie van Dijk, penningmeester

  Paul Wolvers

  Riet Spaargaren

   Johan de Graaf

   Rob Hensen

Onze bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers

Coördinator
  Jenny van Velzen    klik hier om haar een mail te sturen

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9 - 12 uur   >   06-21924271.