Nieuwsbrief 2, mei 2019

Ondernemers zetten loterij op
Vier ondernemers uit Kaag en Braassem hebben het initiatief genomen om een grote loterij te organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Hospice Amandi. Het gaat om een loterij met 5.500 loten van 10 euro.
Amandi is blij met dit initiatief, want de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering start dan wel na de zomer, maar de financiering is nog niet helemaal rond.
De vier ondernemers, Ed van Berkel, Kees uit den Boogaard, Rob van der Geest en René Koek, zijn momenteel op zoek naar ambassadeurs, mensen die de komende maanden willen helpen met het verkopen van de loten. Voor belangstellenden is er zondag 26 mei om 11 uur een bijeenkomst in het gebouw van Liefde voor Harmonie, Noordeinde 240A in Roelofarendsveen. De ondernemers hopen op aanmeldingen uit alle dorpen van Kaag en Braassem.
Belangstellenden kunnen zich melden via 06-22558171 en via baritonvanberkel@gmail.com.

Actie gevulde koeken
Deze weken kunt u extra genieten van de gevulde koeken van bakker Van Maanen in het besef dat van elke verkochte koek 50 eurocent naar de Stichting Hospice Amandi gaat. De actie loopt tot en met 18 juni. De koeken zijn te koop in de winkels op de Meerkreuk in Oude Wetering en op het Noordplein in Roelofarendsveen.

Fietstocht Lionsclub
Op zondag 23 juni organiseert Lionsclub Kaag en Braassem de Fiets voor je Club Tocht. Als opvolger van de Rabo Fietstocht willen de Lions hiermee elk jaar de verenigingen en één specifiek doel steunen en de fietsers een leuke dag bezorgen. Er kan die dag ook voor Amandi worden gefietst.
De Lionsclub vraagt iedere deelnemer om minimaal 5 euro te doneren en een club te kiezen die men wil ondersteunen. De helft van de donatie gaat naar de gekozen club en de andere helft naar een doel dat de Lionsclub wat extra steun wil geven. Dit jaar is dat doel de Voedselbank voor de aanschaf van zonnepanelen, waardoor deze club in de toekomst veel minder stroomkosten heeft. Meer informatie vindt u op www.fietsvoorjeclubtocht.nl

Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Met de start van de bouw van het Amandihuis in het vooruitzicht zijn de afgelopen periode twee bijeenkomsten gehouden voor alle aankomende zorg- en kookvrijwilligers, n.l. op donderdag 25 april in Hoogmade en op maandag 6 mei in Nieuwe Wetering.
Tijdens deze avonden kregen de vrijwilligers informatie over de voortgang van het Amandihuis, de kennismakingsgesprekken, trainingen en taken. Daarbij werden er ook veel vragen beantwoord en waren er suggesties en tips voor Amandi. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, is er in september opnieuw een gelijksoortige bijeenkomst. Ook nieuwe vrijwilligers zijn die avond van harte welkom. Graag een berichtje naar Jenny van Velzen, coordinator@hospiceamandi.nl of via 06-21924271.

Nieuwe maquette
De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering begint pas na de zomer, maar voor wie er zich nu al een beeld van wil vormen is er sinds kort een nieuwe goed gelijkende maquette beschikbaar. De maquette is tevens inzetbaar als ‘spaarpot’ bij allerlei gelegenheden.
Janus Olijerhoek was er als coördinator van het Klussenteam Alkemade van begin af aan bij betrokken. “Ik zag de tekening van het gebouw in het kantoor van Amandi aan de muur hangen en zag wel mogelijkheden. Van de kant van Amandi werd ook meteen enthousiast gereageerd. Harry van Rossum van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Alkemade, waar het Klussenteam Alkemade deel van uit maakt, was bereid om het benodigde materiaal te betalen, terwijl Sjef Wesselman, vrijwilliger van het klussenteam, de uitvoering voor zijn rekening nam. Sjef, oud-werknemer van Castelijn Meubelen heeft er heel wat uurtjes ingestoken, maar het resultaat is er dan ook naar. De maquette is geheel op schaal gemaakt”.
Het klussenteam verricht allerlei klusjes bij vooral ouderen en gehandicapten tegen materiaalkosten en een kleine vergoeding. Het team bestaat uit ongeveer twintig vrijwilligers, veelal oud-werknemers van bouw- en installatiebedrijven, maar er is ook een naaister en iemand die handig is met computers. “Nieuwe vrijwilligers zijn overigens welkom, het is dankbaar werk”, aldus Olijerhoek. Het klussenteam kan worden ingeschakeld via de Infolijn, tel. 071 3317967.
Voor het ‘bestellen’ van de maquette kan men terecht bij vriendenvan@hospiceamandi.nl of via 06 21924271.

Verkoop Amandi-bollen groot succes
De verkoopactie met Amandi Nerine-bollen in het afgelopen voorjaar is een groot succes geworden. In totaal zijn er enkele honderden zakjes met vijf bollen over de toonbank gegaan. Het leverde de Stichting Hospice Amandi, afgerond, 2.000 euro op. De cheque werd begin mei door Kitty de Jong van Agro Fleur Select aan Amandi-voorzitter Wim Sleeuw overhandigd. De bollen komen in september/oktober tot bloei. “Een lichtpuntje in de herfst”, aldus Kitty de Jong.

De verkooppunten waren: Roelofarendsveen: PLUS Van Dijk, in de bloemenstal van Bloemen Service Nederland. Groencentrum De Veense Bukker. Woubrugge: SPAR Bregman, Batehof, in de bloemenstal van Carmen Bloemen. Leimuiden: Gemakswinkel en website uitkaagenbraassem.nl. Amandi bedankt alle betrokkenen voor hun medewerking.
Op de foto v.l.n.r. Kitty de Jong van Agro Fleur Select, Amandi-voorzitter Wim Sleeuw en Fred van den Haak van PLUS Van Dijk.

Nieuwe donateurs
Het besluit om na deze zomer te starten met het bouwen van het Amandihuis heeft een klein golfje nieuwe donateurs opgeleverd. Het totaal aantal donateurs bedraagt inmiddels 409 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.

Toezegging Oranje Fonds
Het Oranje Fonds heeft de Stichting Hospice Amandi 20.000 euro toegezegd als bijdrage aan de bouw van het Amandihuis.
Amandi-voorzitter Wim Sleeuw toont zich zeer ingenomen met de toezegging van Oranje Fonds. “Het besluit tot de bouw van het Amandihuis is dan wel genomen, maar de financiering is nog niet helemaal rond. We zijn dan ook erg blij met deze toezegging”.
Het Oranje Fonds is in het hele land actief. Het fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Giften fondsen en bedrijven
Er kwamen de afgelopen weken nog meer bedragen binnen. Zo ontving Amandi 7.500 euro van de 'Stichting Elise Mathilde Fonds'. Jaarlijks steunt dit fonds zo’n duizend initiatieven met als doel de maatschappij te verbeteren.
Hetzelfde geldt voor 'Nh1816 Verzekeringen'. Dit bedrijf geeft een deel van de winst terug aan de samenleving door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken. Amandi ontving 5.000 euro van 'Nh1816 Verzekeringen'.
Tenslotte was er nog een gift van 5.000 euro van de ING door bij een actie van die bank de meeste stemmen te vergaren. De donatie van ING zal door Hospice Amandi worden gebruikt voor de inrichting van een kenniscentrum/bibliotheek.
Verder zijn er zakelijke giften ontvangen van:
Firma Bosdijk; Hans van der Poel BV; Kindkracht; L.J. Noordam Terrasplantenkwekerij; Loodgietersbedrijf Vesseur; Transportbedrijf Van Benten & Zn; Van der Geest Bouw en Hout; VDE Plant; Verbij Hoogmade BV; Verwelius Bouwmaatschappij; Wijsman Benzine B.V.
De logo’s van de fondsen en bedrijven zijn terug te vinden via onze website op de pagina 'Vrienden van Amandi' onder het kopje ‘Bijdragen van fondsen’. Dit geldt sinds kort ook voor het logo van de Stichting Hugo van der Poelfonds dat eerder al 100.000 euro toezegde voor de bouw van het Amandihuis.

Giften particulieren
Naast de toezeggingen van diverse fondsen en bedrijven waren er in de afgelopen tijd ook weer giften van particulieren, bijeengebracht bij verschillende gebeurtenissen:
- 372,20 euro bij uitvaart van P.J. Hoogenboom.
- 500 euro bij 55-jarig huwelijk van familie Van der Put.
- een gift bij 45-jarig huwelijk van Peter en Corinne van der Meer.
- met mevrouw Langhout-Niesing is overeengekomen dat zij de stichting de komende vijf jaar met een vaste bijdrage ondersteunt.
- er was een legaat van Gerard van Klink, die vorig jaar overleed.
Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet méér bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Tot slot
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 1, feb 2019

Bouw Amandihuis start komende zomer

De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering gaat komende zomer van start. Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi en aannemer Meerburg uit Leiderdorp / installatiebedrijf Vink uit Roelofarendsveen gaan hierover een overeenkomst sluiten.

Het gebouw krijgt de naam Amandihuis, ook al omdat het meer omvat dan alleen een hospice.Het plan voor een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, wordt breed gedragen door de inwoners van Kaag en Braassem. Zo telt Amandi nu al bijna 400 donateurs. In 2011 werd er, op initiatief van huisarts Wim Sleeuw, voor het eerst over een hospice gesproken. Een jaar later werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2016 is gestart met het inzamelen van geld en het werven van donateurs en vrijwilligers. Vorig jaar moest de bouw worden uitgesteld vanwege een onverwacht forse stijging van de bouwkosten.
In het Amandihuis komen, naast twee bedden voor terminaal zieken, ook twee bedden voor tijdelijke opname, bijvoorbeeld bestemd voor mensen die na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen. Naast de vier gastenkamers is er onder meer nog ruimte voor een vergader- en familiekamer en een keuken.
Het Amandihuis in Nieuwe Wetering wordt gebouwd op de locatie van de voormalige basisschool De Meerpaal. De school wordt de komende maanden gesloopt, waarna het Amandihuis op de bestaande vloer wordt opgebouwd.

 

Nerine Amandi in de winkel

Inwoners van Kaag en Braassem die op zoek zijn naar een origineel cadeautje kunnen daarvoor de komende weken terecht bij enkele winkels, een groencentrum en online. Daar is 14 februari de verkoop gestart van de Nerine Amandi bollen van Agro Fleur Select uit Roelofarendsveen. Tot 20 april kan men er vijf bollen kopen voor de prijs van 9,50 euro.
Het is de bedoeling dat de bollen in april worden geplant, waarna ze in september/oktober tot bloei komen. Planttips staan op de verpakking.Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Amandihuis. Via de afbeelding rechts kunt u de bollen rechtstreeks bestellen.

Klik op het plaatje om de bollen te bestellen en Amandihuis te sponsoren

 

De verkooppunten zijn:
Roelofarendsveen:
* PLUS Van Dijk, Noordplein, in de bloemenstal van Bloemen Service Nederland
* Groencentrum De Veense Bukker, Hazenpad 1
Woubrugge:
* SPAR Bregman, Batehof, in de bloemenstal van Carmen Bloemen
Leimuiden:
* Gemakswinkel, Nokweg 3
En via www.uitkaagenbraassem.nl
Amandi bedankt de betrokkenen voor hun medewerking.

 

Fonds Alphen en omstreken

Het Fonds Alphen en omstreken heeft de Stichting Hospice Amandi het royale bedrag van 60.000 euro toegezegd als bijdrage voor de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering.
Dit fonds steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven in Alphen aan de Rijn en omgeving. Het afgelopen jaar ondersteunde het met bijna 200.000 euro initiatieven die ervoor zorgen dat verenigingen en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten/uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, onderwijs, gezondheid en sport.

 

Dr. C. J. Vaillant Fonds

Stichting Hospice Amandi heeft de afgelopen weken een forse donatie ontvangen van het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Het gaat om het bedrag van 28.435 euro ter ondersteuning van de bouw van het Amandihuis.
 Het fonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria dat een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt. Het geld in het fonds is afkomstig van de verkoop van hoogwaardige metalen, van bijvoorbeeld kunstgewrichten, die uit de crematie-as zijn gehaald. Die metalen worden vervolgens hergebruikt.

 

Giften van particulieren

Er zijn de afgelopen maanden door particulieren weer meerdere giften op onze bankrekening NL20 RABO 0128 151 730 gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis, waarbij geld werd ingezameld. Ook mochten we een legaat ontvangen. Op onze website www.hospiceamandi.nl is informatie te vinden hoe u een nalatenschap kunt regelen.

Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden.
Mondelinge bevestiging is helaas niet meer voldoende. Soms weten we van een schenker niet meer dan een naam. We zijn natuurlijk blij met de gift, maar het maakt het ons onmogelijk u te bedanken en/of uw naam hieronder te vermelden.

Een opsomming
-51.000 euro, uit de nalatenschap van mevrouw C.F.I. van der Meer uit Roelofarendsveen.
-100 euro, van de dames van praatgroep De Vos.
-650 euro, van de familie Meus bij een 65e verjaardag.
-3.000 euro, van de Diaconie Proantse Gemeente Oude Wetering.
-1.000 euro, bij 40-jarig huwelijk familie Straathof-Van der Meer.
-50 euro, de laatste verdienste van Frans Hoogenboom bij het Klussenteam. Hij overleed afgelopen zomer.
-870 euro, bij 50-jarig huwelijk familie J.W.H. van der Geest.

Amandi bedankt alle schenkers.

Bedrijven en sponsoring

Bedrijven uit Kaag en Braassem en omgeving steunen Amandi graag met een eenmalige of jaarlijkse gift of als sponsor. Heeft u ook interesse om een maatschappelijke bijdrage te leveren door sponsor te worden? Neem dan contact met ons op. We praten graag met u over de diverse mogelijkheden en sponsorpakketten.
Een gift aan ons kan fiscaal voordeel opleveren omdat we als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geregistreerd. Door ons te steunen wordt u Vriend van Amandi en ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief.  De volgende bedrijven gingen u al voor.

Bijna 400 donateurs

De aanmeldingen om donateur te worden druppelen gestaag binnen. Amandi telt nu 396 donateurs van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en/of om andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 4, dec 2018


Beste lezers,

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2018. Het was voor ons een heel bewogen jaar. Aan het begin van het jaar dachten we er bijna te zijn, maar halverwege bleek dat de bouwkosten om allerlei redenen flink tegenvielen. Zoveel, dat we een minder positief geluid moesten laten horen. De bouw moest worden uitgesteld. De vrijwilligers, die stonden te trappelen om opgeleid te worden, kregen te horen dat hun opleiding nog niet kon beginnen.
Inmiddels zijn er door fondsen en particulieren nieuwe toezeggingen gedaan en is er een legaat onze kant op gekomen. Een heel mooie gebeurtenis was in het najaar de doop van de Nerine Bowdenii Amandi bij de firma Agro Fleur Select. Net als het hospice heeft de ontwikkeling van deze bloem veel geduld en inspanning gekost. Het was die avond extra feestelijk toen bekend werd gemaakt dat de Stichting Nico Straathof de aanleg van de tuin rond het hospice gaat bekostigen.
Nu, aan het eind van het jaar hebben we hoge verwachtingen van het nieuwe jaar en hopen dat we snel kunnen zeggen dat de laatste loodjes spreekwoordelijk het zwaarst hebben gewogen. Het hospice in Nieuwe Wetering, het Amandihuis, komt er!

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Amandi wens ik u fijne feestdagen toe,

Wim Sleeuw, voorzitter.


Hospice stapje dichterbij

De realisatie van het Hospice Amandi in Nieuwe Wetering is weer een stapje dichterbij gekomen nu Amandi Thuis heeft besloten om haar reservering huisvesting van ruim 57.000 euro toe te zeggen aan de initiatiefnemers van het hospice. Dit zei voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis onlangs bij de overhandiging van de schriftelijke toezegging aan voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi.
De Stichting Amandi Thuis heeft al een lange historie van hulp aan ernstig zieke mensen thuis: hierbij staan vrijwilligers de zieken en hun naasten bij met praktische hulp of gewoon 'er zijn'. Deze historie is begonnen in de oude gemeente Jacobswoude. In de afgelopen 30 jaar is er gespaard om naast de hulp thuis ook een kleinschalig hospice in Kaag en Braassem te realiseren. Inmiddels is dat bedrag aanzienlijk geworden. Naar de toekomst toe werken de Stichting Hospice Amandi en de Stichting Amandi Thuis ook naar een vergaande samenwerking of zelfs een fusie. Het is dan ook erg mooi dat dit 'werken naar' vorm heeft gekregen in het financieel steunen van de oprichting van het hospice, aldus Paul van Emmerik.


Stemmen op Amandi

Hospice Amandi is na een selectie uitverkoren om mee te dingen naar een geldbedrag van 1.000 tot 5.000 euro van het ING Nederland fonds. Daartoe is Nederland opgedeeld in 52 gebieden en zijn in elk gebied 5 lokale initiatieven geselecteerd. Het zal duidelijk zijn: het initiatief met de meeste stemmen ontvangt 5.000 euro.
De donatie van ING zal door Hospice Amandi worden gebruikt voor de inrichting van een kenniscentrum/bibliotheek. Gasten, hun naasten en anderen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld palliatieve (terminale) zorg, rouw en verlies, afscheid nemen met kinderen of mantelzorg. 
Van 21 januari (13.00 uur) tot en met 10 februari 2019 (23.59 uur) kan heel Nederland stemmen op één van de geselecteerde initiatieven via de speciale stempagina: www.helpnederlandvooruit.nl. Op de stempagina staan alle 260 geselecteerde lokale initiatieven met een korte tekst en een foto. Het initiatief met de meeste stemmen van heel Nederland ontvangt 10.000 euro. De uitslag wordt op zaterdag 9 maart bekendgemaakt.


Groei aantal donateurs

Het aantal donateurs van Amandi groeit gestaag met piekjes in de zomermaanden (na een braderie) en af en toe een afvaller. Amandi telt nu 384 donateurs van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de rest om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Een fors aantal donateurs is onder meer zeer gewenst om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (na twee jaar; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.
Voor lezers van deze nieuwsbrief die nog geen donateur zijn is het, bij het begin van het nieuwe jaar, een goed moment om zich aan te melden. Aan donateurs het verzoek om eens in de familie- en kennissenkring rond te kijken. Als iedere donateur één nieuwe donateur zou ‘aanleveren’ dan zou dat geweldig zijn. Meer informatie vindt u op www.hospiceamandi.nl en op het telefoonnummer 06-21924271.


Fondsen

Hospice Amandi heeft de afgelopen maanden weer een paar forse donaties mogen ontvangen. Zo maakte de Stichting Nico Straathof bij de doop van de Nerine Amandi eind oktober bekend de kosten van de aanleg van de tuin rond het Amandihuis voor zijn rekening te willen nemen. De stichting, die financiële steun geeft aan talloze projecten in de voormalige gemeente Alkemade, heeft daarvoor een bedrag van 50.000 euro vrijgemaakt.
Een ander fonds binnen de gemeente Kaag en Braassem heeft een extra bedrag van 40.000 euro toegezegd. Dit fonds wil onbekend blijven.
Verder doneerde Markant Accountants en Bedrijfsadviseurs uit Lisse 1.250 euro. In plaats van cadeaus met verjaardagen wordt er jaarlijks een bedrag gedoneerd aan een goed doel. Met twee werknemers uit Roelofarendsveen was dit goede doel snel gevonden, aldus een woordvoerster van het bedrijf.


Particulieren

Er zijn de afgelopen maanden door particulieren weer meerdere giften gestort op onze bankrekening NL20 RABO 0128 151 730. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis, waarbij geld werd ingezameld, of gewoon ‘zo maar’ omdat het zo’n mooi initiatief is. Ook mochten we een legaat ontvangen. Op onze website www.hospiceamandi.nl is informatie te vinden hoe u een nalatenschap kunt regelen.
Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden. Mondelinge bevestiging is helaas niet meer voldoende. We zullen giften in het vervolg anoniem vermelden, tenzij er schriftelijke toestemming is.

Een opsomming:
650 euro, bij een 60e verjaardag.
3.000 euro, van een betrokken oud-Veender.
1.000 euro, van een hele trouwe gever.
100 euro, dank voor goede zorgen.
365 euro, bij twee verjaardagen.
500 euro, zo maar.
165 euro, bij een uitvaart.
1.540 euro, bij een 60-jarig huwelijk.
700 euro, voor bouw Amandihuis.
1.000 euro, van een koor.
1.000 euro, zo maar.
750 euro, éénmalige bijdrage 2018.
Alle gevers hartelijk bedankt.


Nerine Amandi gedoopt

Met een douche van champagne heeft voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi eind oktober een nerine van Agro Fleur Select uit Roelofarendsveen gedoopt en de bloem daarbij de naam Amandi gegeven. Hij noemde de nerine, een herfstbloeier, een logische combinatie met Amandi, een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen in de herfst van hun leven.
Kitty de Jong van Agro Fleur Select vertelde onder meer dat de bloem na tien jaar veredelen en selecteren, samen met collega Van Keulen, klaar is voor de handel. Het gaat om een fraai gevormde hardroze bloem met een stevige steel die het goed doet als snijbloem, maar ook in de tuin tot zijn recht komt.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 3, sept. 2018

Nieuwsbrief 3, september 2018

Bestuur te optimistisch
Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi is eerder dit jaar te optimistisch geweest met de voorspelling dat de bouw van het Amandi-huis in Nieuwe Wetering dit najaar zou beginnen. De laatste berekening van de bouwkosten pakte dusdanig uit dat de start van de bouw vooruit is geschoven. Amandi is inmiddels druk doende de extra benodigde  euro’s bij elkaar te krijgen.

Het plan om in Kaag en Braassem een hospice te bouwen is ongeveer acht jaar geleden ontstaan. Bijna twee jaar geleden is de stichting gestart met de fondsenwerving. Dit voorjaar is er een bouwteamovereenkomst met aannemer Meerburg uit Leiderdorp afgesloten, waarna de berekening van de bouwkosten van het definitieve bouwplan volgde. Die berekening pakte fors hoger uit dan de kostenberekening van eind 2016

Voorzitter Wim Sleeuw: ”Natuurlijk hielden we rekening met een stijging van de bouwkosten, maar niet zo fors. De stijging is vooral een gevolg van de hogere bouwkosten door de aantrekkende woningmarkt, dat is gewoon pech voor ons. Daarnaast waren er wat wijzigingen ten opzichte van het eerdere plan. Het gaat daarbij om de duurzaamheid, zo krijgt het gebouw geen gasaansluiting meer, en is aan de indeling één en ander verbeterd. Na voortschrijdend inzicht, na bezoeken aan meerdere hospices, zijn de looproutes aangepast, is de koeling geoptimaliseerd en zijn de gastenkamers en de multifunctionele ruimte/familiekamer vergroot. Tenslotte adviseerde de constructeur om de vloer van de school te verstevigen. Hier was niet op gerekend”.

“Wij vinden het heel vervelend zoals het is gelopen. Er is in een relatief korte tijd veel geld ingezameld, we waren er bijna, en dan moet je met de boodschap naar buiten dat het nog niet genoeg is. Ik heb wel even moeten slikken”, aldus de huisarts uit Roelofarendsveen.

Inmiddels is Amandi druk bezig het tekort weg te werken. “Van enkele fondsen en instanties hebben we al voorlopige extra toezeggingen binnen, maar er blijft een fors tekort over. Daar gaan we ons de komende maanden voor inzetten. We doen daarbij een beroep op de gemeente en op alle ondernemers en inwoners van Kaag en Braassem. Er is veel geld nodig maar het gaat dan ook om een gebouw dat voldoet aan de hedendaags maatstaven wat betreft materialen, ruimte, duurzaamheid en dat is voorzien van kostbare medische voorzieningen”.

Sleeuw: “De afgelopen jaren heb ik me wel een paar keer afgevraagd waar ik aan ben begonnen. Het is een langdurig en gecompliceerd proces, dat is me nu wel duidelijk. Aan de andere kant krijg ik veel hartelijke reacties van patiënten en anderen, dat geeft me positieve energie om door te gaan”.

Hospice Amandi wordt geëerd met een eigen bloem

                                             

De bloem is ontwikkeld door nerinekwekerij Agro Fleur Select in Roelofarendsveen en wordt dit najaar gedoopt. De officiële naam luidt dan Nerine Bowdenii Amandi. Het woord Amandi staat voor liefdevol. Kitty de Jong van Agro Fleur Select: “De bloem is na tien jaar veredelen en selecteren, samen met collega Van Keulen, klaar voor de handel. Het gaat om een fraai gevormde hardroze bloem met een stevige steel die het goed doet als snijbloem, maar ook in de tuin tot zijn recht komt. Bij een nieuwe bloem kiezen we altijd voor een naam waar een verhaal achter zit. De bouw van het hospice Amandi in Nieuwe Wetering is een mooi initiatief dat we graag op deze manier ondersteunen. Het mooie van de nerine is dat hij bloeit in september/oktober als andere planten in de tuin vergaan. De bloem staat er dan bij als een lichtpuntje”.

Donaties van fondsen
Hospice Amandi heeft onlangs van twee fondsen uit de gemeente Kaag en Braassem een forse donatie van 10.000 en 25.000 euro ontvangen. De fondsen willen onbekend blijven. Van de Rabo Sponsorfietstocht ontving Amandi 781 euro. Het bedrag werd op 24 juni bij elkaar gefietst door een deel van de 3.750 deelnemers.

Giften van particulieren
Er zijn de afgelopen periode weer veel giften van particulieren op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Hospice Amandi binnengekomen.

Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden. Mondelinge bevestiging is helaas niet meer mogelijk. We zullen giften in het vervolg anoniem vermelden, tenzij er schriftelijke toestemming is.

De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis of gewoon ‘zo maar’ omdat het zo’n mooi initiatief is.

 

 

Een opsomming:
1.500 euro, bijeengebracht bij een uitvaart.
800 euro, ontvangen van een echtpaar ter gelegenheid van hun 50 -jarig huwelijk.
100 euro, gift van vakantiegeld.
2.530 euro, gift van een familie die ‘iets te vieren’ hadden.
25 euro, van een mevrouw omdat zij niet mee kon fietsen met de Rabo-fietstocht.
255 euro, chauffeurs van de buurtbus.
500 euro, ontvangen van de erven van een mevrouw, bijeengebracht bij de uitvaart.
465 euro, nogmaals een gift bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk.
400 euro, een eenmalige gift via een donateurskaart.
400 euro, een bijdrage voor het nieuwe hospicegebouw.
200 euro, contant overhandigd aan onze Amandi-voorzitter.
626 euro, bijeengebracht vanwege een verjaardag.
700 euro, ontvangen van de erven van een meneer waar collectebussen voor Amandi
stonden tijdens zijn afscheidsceremonie.
175 euro, bijeengebracht tijdens een feestje voor een 65-jarige.
1.000 euro, is geschonken voor de bouw van het hospice.
25 euro, op verzoek overgemaakt door de Lotus Studiekring Leiden.
500 euro, van een hele trouwe donateur die Amandi regelmatig financieel steunt.
10 euro, zomaar…
En alle donateurs die zelf periodiek een bijdrage overmaken aan Amandi.

Bij overmaking van een bedrag door de schenkers is op de bankrekening niet meer bekend dan zijn of haar naam en ontbreekt dus het adres, waardoor het sturen van een persoonlijk bedankje niet mogelijk is.
Amandi bedankt alle schenkers hartelijk.

Bijzonder bericht
Afgelopen week ontving Wim Sleeuw een bedrag van ruim 1.600 euro voor Hospice Amandi, uit handen van Angelique van Ruiten. Ook is een bedrag van bijna 500 euro op de bankrekening ontvangen. Angelique was tot voor kort vrijwilligster bij Amandi Thuis. Haar man – John van Ruiten – stond al enige tijd op de lijst van vrijwilligers om zijn steentje bij te dragen aan het te bouwen hospice. Het mocht niet zo zijn, John werd ernstig ziek. Daarop heeft hij besloten een fínanciële steen bij te dragen, door collectebussen bij zijn uitvaart neer te zetten ten behoeve van het hospice. Een bijzonder gebaar, door een bijzonder mens. We wensen Angelique en al hun dierbare naasten veel sterkte toe.

Workshop Rolstoel rijden

                     

Auke Biemond van fysiotherapie Alkemade heeft een workshop “Rolstoel rijden” aangeboden aan de vrijwilligers van Amandi Thuis. Mensen die in de laatste levensfase verkeren, willen soms graag nog even naar buiten. En dan is het fijn om een ervaren vrijwilliger aan het ‘stuur’ te krijgen. Na uitleg over verplaatsen en zitten werden de vrijwilligers zelf aan het werk gezet. Tijdens het rijden met een collega in de stoel werd duidelijk dat het verdelen van je aandacht – praten en sturen – opperste concentratie vergt. Kortom, een uitstekende training. 

Informatiebijeenkomsten
Op 31 juli in Roelofarendsveen en op 3 september in Leimuiden hebben informatiebijeenkomsten plaats gevonden voor aspirant vrijwilligers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij Amandi. Er waren 27 belangstellenden, die zeer geboeid waren door de uitleg over het vrijwilligerswerk bij Hospice Amandi en Amandi Thuis. Amandi was blij verrast met de grote opkomst! Met bijna de helft van de belangstellenden is er in de komende periode een kennismakingsgesprek voor het werk van Amandi Thuis. De belangstellenden voor het hospice zullen te zijner tijd een uitnodiging krijgen voor een kennismaking.

Collectebus gevraagd

Heeft u een collectebus over of weet u iemand die er één of meer over
heeft? Amandi is er zeer blij mee. Steeds vaker vragen mensen bij een
uitvaart of een feestelijke gebeurtenis een donatie te doen aan een goed doel.  Amandi is dan zo’n goed doel. En daarvoor zijn wij op zoek naar bij voorkeur 2 of meer identieke collectebussen. Graag uw reactie aan: info@hospiceamandi.nl

 

 

 

 

 

 

Tot slot
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 2, mei 2018

Bouwteam ondertekent overeenkomst

 

“Er is nog niets helemaal zeker, maar er is op 4 april al wel een bouwteam-overeenkomst ondertekend over de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering door Stichting Amandi en het aannemingsbedrijf Meerburg uit Leiderdorp, waarbij ook installatiebedrijf Vink uit Roelofarendsveen is betrokken”.

Amandi-bestuurslid Rob Hensen is voorzichtig geworden na eerdere uitspraken over het tijdpad. “Als alles lukt dan wordt dit najaar begonnen met de bouw, zodat het Amandihuis, waar een unieke combinatie van kleinschalige hospice- en tijdelijke zorg wordt verleend, volgend jaar na de zomer kan worden geopend”.Hensen: “Het definitieve ontwerp is vastgesteld. Ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn de gastenkamers, de familieruimte en de vergaderruimte aangepast. Verder zijn de mogelijkheden voor duurzaamheid geoptimaliseerd. Er wordt deze tijd druk gerekend wat alles precies gaat kosten, wat de aanneemsom wordt”.Daarnaast moeten er nog heel wat zaken worden afgerond, zoals het aankopen van de bouwgrond, het aanvragen van de bouwvergunning, het informeren van de omwonenden en de uiteindelijke financiering. En dan moet er ook nog een nieuwe brug komen en wordt er al nagedacht over de inrichting van de tuin.Hensen: “Het is niet altijd precies uit te leggen waardoor de vertragingen ontstaan. Je hebt met veel belangrijke partijen te maken, zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, die om allerlei redenen de voortgang soms ophouden. En er is natuurlijk altijd weer het financiële aspect. Zoals kosten die stijgen door drukte in de bouw en een financier die ineens met nieuwe eisen komt. Het realiseren van dergelijke gebouwen kost meestal zeven à acht jaar, het is nou eenmaal een gecompliceerd proces en gaat niet zo snel als je zou willen”.

Cheque van Rotary

Uit handen van Yvonne Hoogenboom en Corrie Lammertink van de Rotary Club Roelofarendsveen heeft de Stichting Hospice Amandi een cheque ontvangen met het geweldige bedrag van 7.500 euro voor het te bouwen hospice. De cheque werd donderdag 19 april tijdens de clubavond in restaurant Tussen Kaag en Braassem met grote dankbaarheid in ontvangst genomen door Amandi-coördinator Jenny van Velzen en een aantal Amandi-bestuursleden: Wim Sleeuw, Paul Wolvers en Jan Zandvliet. Het geld wordt gebruikt voor de inrichting van de gezamenlijke huiskamer en keuken.
Het bedrag werd door de Rotary ingezameld door het organiseren van een kennisquiz over de zorg op 7 april in Hal 60. Qua vragen die gesteld werden ging het van actuele zorgfeiten tot anatomische kenmerken en van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen tot legendarische zorghelden. De quiz trok ruim 200 deelnemers en werd mede mogelijk door de inbreng van lokale sponsoren en de inzet van veel vrijwilligers.

Collecte Clara & Franciscus Federatie

De collecte voor Hospice Amandi tijdens het Diaconieweekend van de Clara & Franciscus Federatie, eind vorig jaar, heeft het mooie bedrag van 4.171,10 euro opgeleverd. Er werd gecollecteerd in de kerken van Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Zevenhoven, Hoogmade/Woubrugge, Leimuiden/Rijnsaterwoude, Oud Ade/Rijpwetering, Oude en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen.
Het initiatief voor de inzameling ging uit van de twaalf Parochiële Caritas Instellingen die de federatie kent. Elk jaar is er een dergelijke collecte, met steeds een ander doel. Tot nu toe is dit het hoogste bedrag dat in de Diaconieweekenden is opgehaald. De cheque werd met veel dank door Amandi-voorzitter Wim Sleeuw in ontvangst genomen.

Actie Buurman Toon

Het plukken van tulpen voor Hospice Amandi op zondag 11 februari bij zorgkwekerij Buurman Toon in Oude Wetering is een groot succes geworden. De dag werd door honderden belangstellenden bezocht. Aan het eind van de dag bedroeg de opbrengst voor Amandi 2.335,46 euro.
De bezoekers konden zelf tulpen plukken. Hiervoor werd een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aan het eind van de middag nam Amandi-coördinator Jenny van Velzen het mooie bedrag in ontvangst. Ze bedankte vervolgens de familie Volwater, de vrijwilligers van Buurman Toon en Linda van Berkel, die hielp bij het samenstellen van bloemstukjes, hartelijk voor hun geweldige inzet.

Cheque van Stolp+KAB

Stichting Hospice Amandi heeft op 28 februari een donatie van 1.000 euro van Stolp+KAB adviseurs en accountants ontvangen als dank voor het welslagen van een tevredenheidsonderzoek onder klanten.
Het aantal ingevulde enquêtes was boven verwachting.
De cheque werd door John Kret, namens de directie van Stolp+KAB, op het kantoor in Roelofarendsveen overhandigd aan voorzitter Wim Sleeuw en coördinator Jenny van Velzen van Hospice Amandi.
De donatie werd met veel dank in ontvangst genomen.

Giften van particulieren

Naast de grootschalige acties waren er ook weer bijzondere giften van particulieren:

 • 1.000 euro van Monique van de Put, bijeengebracht bij haar 50e verjaardag.
 • 5.000 euro van de Stichting Boedel Wittens, van de erven Maria Soetens. Door de inspanning van een enthousiaste vrijwilliger is deze donatie tot stand gekomen.
 • 805,61 euro van de familie L’Ami, ingezameld bij de uitvaart van mevrouw L’Ami-van Ruiten.
 • 500 euro van de familie L’Ami, ingezameld bij de uitvaart van Ton l’Ami.

Daarnaast waren er ook weer bijdragen op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Hospice Amandi waarbij niet meer bekend is dan de naam en de bankrekening van de afzenders. Hierdoor kunnen we de schenkers geen persoonlijk bedankje sturen. Bovendien werd afgelopen maand de jaarlijkse bijdrage van onze vaste donateurs bijgeschreven.
Allen hartelijk bedankt voor de gulle gaven, we kunnen niet zonder uw medewerking.

Kennismaken met vrijwilligers

Inmiddels hebben alle belangstellenden die zich aangemeld hebben als zorg- of kookvrijwilliger bericht ontvangen over de planning van de kennismakingsgesprekken.
Na de zomer wordt hiermee een start gemaakt. De gesprekken zullen plaatsvinden in september, oktober en november. De nadruk ligt daarbij op het geven van informatie over de visie van Amandi en het werk als vrijwilliger in het Amandihuis. De vrijwilliger en de coördinator kunnen in dit gesprek beiden al een gevoel krijgen bij de mogelijke toekomstige samenwerking.
Heeft u zich wel aangemeld en heeft u nog geen mail ontvangen, dan kunt u een berichtje sturen naar info@hospiceamandi.nl of bellen via 06–21924271.

Breng uw stem uit bij Univé voor een donatie t.b.v training van vrijwilligers

Univé heeft onlangs de vijf overgebleven doelen bekendgemaakt die nog in aanmerking komen voor een donatie van 5.000 euro. Daaronder bevindt zich ook de aanvraag voor een financiële bijdrage om de training van de ongeveer tachtig vrijwilligers van het te bouwen Hospice Amandi mogelijk te maken. De training is bedoeld om de vaardigheden van de vrijwilligers te verbeteren om zo de ernstig zieken in meerdere opzichten beter te kunnen bijstaan.
Het zal duidelijk zijn dat de donatie zeer welkom is. Alle inwoners van Kaag en Braassem mogen stemmen. We roepen dan ook iedereen op met hun stem op www.samenmetunive.nl de training mogelijk te maken.

Rabo Fietstocht 24 juni

Amandi doet weer mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht die dit jaar op zondag 24 juni wordt gereden. Het inschrijfnummer van Amandi is 137. Nieuw dit jaar is de verhoogde bijdrage per afstand. Voor iedere deelnemer die meefietst onder inschrijfnummer 137 en de route uitrijdt, stort Rabobank Groene Hart Noord een bedrag in de kas van Amandi. Iedereen mag meefietsen, deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, routes en startpunten. Voor de 20 kilometer ontvangt Amandi een bedrag van 5 euro, voor de 40 kilometer 8 euro, voor de 60 kilometer 10 euro en voor de 100 kilometer 15 euro.

Nieuw kantoor

Amandi heeft op maandag 9 april een nieuw kantoor betrokken. Het adres is: Jachthaven De Brasem, Plantage 37, 2377 AB Oude Wetering. De ingang is rechts van de ingang van Restaurant De Gekroonde Brasem.
Amandi is de beheerders van de Jachthaven De Brasem, Theo en Ada Winnubst, enorm dankbaar dat zij deze ruimte kosteloos ter beschikking hebben gesteld. Vanuit het kantoor genieten we van de prachtige jachthaven en het zonovergoten terras. Zeker een bezoekje waard!

Nieuwe coördinator Amandi Thuis

Het coördinatorenteam van Amandi Thuis is per 15 maart 2018 versterkt met de aanstelling van Lonneke de Vries uit Woubrugge. Lonneke heeft zich onder andere bekwaamd in communicatie op het gebied van gezondheidszorg. Ze is bekend met vrijwilligerswerk en maakt nu de overstap naar de wereld van vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Het coördinatorenteam bestaat nu uit Mieke van der Meer, Coby Zwetsloot en Lonneke de Vries.

Activiteitenkalender

Evenementen waar vrijwilligers van Amandi aanwezig zijn:

13 juni   Braderie Leimuiden
16 juni   Waterrecreatiedagen Woubrugge
24 juni   Rabo Fietstocht
7 juli   Braderie Oude Wetering

Brochure 'De laatste levensfase'

Het begeleiden van een dierbare die ziek is en thuis wil sterven is voor velen een nieuwe ervaring.  Amandi Thuis heeft daarom een brochure uitgebracht – ‘De laatste levensfase’ - waarin wordt uitgelegd welke veranderingen u kunt waarnemen en hoe u uw dierbare zo goed mogelijk kunt bijstaan.

De brochure is gratis verkrijgbaar en aan te vragen via uw huisarts, een berichtje naar coordinatoren@amandi-thuis.nl of info@hospiceamandi.nl of bel 06-22297924.

Mededeling

Met het oog op de privacywetgeving moeten wij het u mogelijk maken te kennen te geven dat u de Nieuwsbrief NIET meer wilt ontvangen. Als dit uw keuze is, kunt u dit aangeven via deze link:
Uitschrijven nieuwsbrief

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 1, februari 2018

Komt u ook tulpen plukken voor Amandi?

Zondag 11 februari, drie dagen voor Valentijnsdag, zet Buurman Toon op De Baan 37 in Oude Wetering de deur van de kwekerij van 11.00 tot 15.00 uur wijd open. Die dag kunnen er weer tulpen worden geplukt, waarbij de opbrengst is bestemd voor een goed doel. Dit jaar is dat Hospice Amandi. Vrijwilligers van Amandi zijn die dag in de kwekerij aanwezig om met u bij te praten en om vragen te beantwoorden.
Vorig jaar was Kika, de Stichting Kinderen Kankervrij, het goede doel  met als initiatiefneemster Ans de Jeu. Op de foto geeft zij als het ware het ‘stokje’ door aan coördinator Jenny van Velzen van Amandi. Ook op de foto Linda van Berkel van Bylind, die 11 februari ook aanwezig is.
Buurman Toon is een kleinschalige zorg- en beleveniskwekerij van de familie Volwater, ontstaan vanuit het idee om iets te betekenen voor de medemens en de maatschappij. Het is een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen in een sfeervolle omgeving zonder werkdruk, in samenwerking met vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een mooi vers product; de komende maanden tulpen en vanaf juli dahlia’s. Zes dagen in de week (zondag gesloten)  staat de deur voor iedereen open.
Meer informatie is te vinden op .

 

Actie Univé

‘Het trainen van de vrijwilligers van Hospice Amandi, zodat zij in hun werk de terminaal zieken beter kunnen bijstaan’. Dat is één van de aangemelde doelen voor de jaarlijkse donatie van € 5.000,- van Univé. Uit alle ingediende doelen selecteert een jury vijf doelen waar vervolgens alle inwoners van de gemeente Kaag en Braassem op kunnen stemmen. Op www.samenmetunive.nl kunt u het aangemelde doel van Hospice Amandi onderschrijven, zodat het meer gewicht krijgt.
Vorig jaar heeft de Stichting Fietsmaatjes de donatie ontvangen om accu’s van de duo-fietsen te vervangen.

uw kennis voor Amandi

Tot 30 maart kan nog worden ingeschreven voor de tweede editie van de Rotary Kennisquiz op 7 april. Tijdens de quiz wordt de algemene zorgkennis van de deelnemers ge, het gaat hierbij om teams van vier personen. De opbrengst van de quiz komt geheel ten goede aan Amandi voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering.
In de quiz gaat het van actuele zorgfeiten tot anatomische kenmerken en van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen tot legendarische zorghelden. Alle denkbare zorgvragen passeren in zes vragenrondes de revue met ondersteuning van humoristische filmpjes, live sketches, muziekfragmenten en nog veel meer.
Inschrijven kan op: www.kennisquiz.weebly.com

Acties Plus supermarkt

Bij Plus supermarkt op het Noordplein in Roelofarendsveen is inmiddels één van de twee acties afgerond. Bij de eerste actie gaat het om het inzamelen van de bonnetjes van de lege flessen. Die actie heeft inmiddels € 1.700,- opgeleverd.
De tweede actie betreft een afdracht van € 0,50 door de Plus bij verkoop van elk bedeltje voor een armband. De opbrengst van deze actie bedraagt € 1.047,-. Joop van Dijk, eigenaar van Plus supermarkt, heeft een mooie cheque overhandigd aan Wim Sleeuw en Rita Schouten. Rita is een enthousiaste vrijwilligster die wekelijks het reilen en zeilen rondom de statiegeldbonnetjes regelt tezamen met Plus.

Forse donatie

Het aanvragen van een financiële bijdrage aan allerlei landelijk opererende stichtingen en fondsen die betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen heeft ons afgelopen week weer een forse donatie opgeleverd van de Stichting Turbulent. Wij danken deze stichting hartelijk voor de gulle gift.

Bouw hospice

Met bovenstaande donatie is de start van de bouw in zicht. De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan het definitieve ontwerp van het huis en de kosten hiervan worden nogmaals doorgerekend.
In de tussentijd wordt nog gezocht naar de laatste financiële middelen.
De laatste loodjes…

Giften van particulieren

De afgelopen maanden waren er weer diverse particuliere giften:

 • € 10.000,- van een particulier voor de bouw van de brug bij het hospice in Nieuwe Wetering
 • € 251,- van de bewoners van De Veenstaete, ingezameld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
 • € 550,- van de familie Hogenboom, ingezameld bij de uitvaart van Martien Hogenboom
 • € 440,- van een familie die onbekend wil blijven, ingezameld bij een uitvaart

Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en nieuwe donateurs hartelijk.

Nieuwe vrijwilliger

Afgelopen maand is Ron Helsloot gestart met zijn werk als vrijwilliger voor Amandi. Hij gaat zich met name bezighouden met de verwerking van de donateurskaarten.

Presentatie bij de Katholieke Bond van Ouderen – De Spil

Amandi was op 6 februari te gast bij de KBO in Rijpwetering, heeft daar de plannen van het hospice uit de doeken gedaan en de vele vragen vanuit de zaal beantwoord. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd. Een aantal van hen heeft zich aangemeld als vrijwilliger.
Wilt u daar ook meer over weten? Neem vrijblijvend contact op via 06-21924271 of  info@hospiceamandi.nl.

Kantoorruimte gezocht

Het kantoor van de Stichting Hospice Amandi in het Hof van Alkemade in Oude Wetering, waar onder andere de coördinator en een aantal vrijwilligers veel tijd doorbrengen en waar veel wordt vergaderd, moet binnenkort worden leeggeruimd. Bestaande contracten verlopen en worden niet verlengd. Het gevolg is dat Amandi op zoek is naar kantoorruimte voor de duur van ongeveer anderhalf jaar en tegen een vriendelijke prijs. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Jenny van Velzen op nummer 06 21924271.

Kennismakingsgesprek Amandi Thuis

De meeste terminaal zieken willen tot het einde gewoon thuis blijven, daarbij verzorgd door eigen kinderen of andere naasten. Vaak lukt het, maar soms zijn er praktische problemen. In dat laatste geval kunnen de vrijwilligers van Amandi Thuis misschien een rol spelen.
Coördinator Mieke van der Meer: “Onze bijna dertig vrijwilligers hebben veel ervaring en zijn breed inzetbaar, sinds kort ook binnen zorginstellingen als Jacobus, Hof van Alkemade en Woudsoord. Vorig jaar werd Amandi Thuis tweeëntwintig keer ingeschakeld ter ondersteuning van terminaal zieken en bij mantelzorg”.
Het aanvragen van hulp is niet voor iedereen eenvoudig. “Natuurlijk begrijp ik het als een gezin het liever binnen de eigen kring oplost, zonder ‘vreemden’. Aan de andere kant weten de betrokkenen vaak niet hoe lang het ziekteproces gaat duren en hoe zwaar het is. Wij krijgen nogal eens in een erg laat stadium een hulpverzoek, vaak te laat. Daarom pleit ik voor een vroegtijdig vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij over de invulling van de hulp kan worden gesproken. Daarbij is veel mogelijk. Achteraf is men vaak erg tevreden over onze inbreng”, aldus Mieke van der Meer. Voor meer informatie kunt u bij haar terecht via nummer 06 22297924.

Workshop Machteloosheid

Een groep vrijwilligers van Amandi Thuis en vrijwilligers van de Vervangende mantelzorg hebben onlangs deelgenomen aan een workshop Machteloosheid, verzorgd door Jacinta van Harteveld, voormalig coördinator van Hospice Issoria in Leiden.
Er zijn situaties in ieders leven, en zeker tijdens het geven van mantelzorg, waarbij gevoelens van machteloosheid worden ervaren. Die gevoelens gaan dan gepaard met een emotionele reactie, bijvoorbeeld het beschuldigen van anderen of boosheid en onderhuids een gevoel van falen. De vraag is of dat laatste terecht is, want: is machteloosheid niet iets wat gewoon bij het leven hoort?
De deelnemers werden op een creatieve manier meegenomen in de patronen die achter het gevoel van machteloosheid schuilen. Uit de reacties na afloop bleek, dat het een leerzame  workshop was. Belangrijk bleek het inzicht dat machteloosheid Mag! Dat een ieder daar een eigen beeld bij heeft bleek uit de door de deelnemers uitgezochte kaarten (zie de foto).
Het boekje waarin alles is terug te lezen heet ‘Holimozus, nee!’, geschreven door Jacinta van Harteveld en Anne Goossens en is opgenomen in de bibliotheek van Amandi Thuis.

Hoe kunt u Amandi helpen?

Via deze link kunt u meer lezen over de diverse mogelijkheden.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 6, december 2017

Van de voorzitter

De laatste nieuwsbrief van dit jaar, tijd voor een terugblik. Voor Stichting Hospice Amandi was het een cruciaal jaar. Waren de gemaakte plannen haalbaar? Die vraag kon ik al in de loop van het jaar positief beantwoorden. De verwachting is dat het hospice in Nieuwe Wetering eind volgend jaar wordt geopend.
Na jarenlang vergaderen begint het hospice steeds vastere vormen aan te nemen. Het begon al begin dit jaar met de presentatie van het bouwplan in Nieuwe Wetering en blijkt ook uit gesprekken met onder meer thuiszorginstellingen, ziektekostenverzekeraars en aannemer in de maanden erna. We zijn er nog niet helemaal uit, maar de vooruitzichten zijn goed. De verwachting is dat binnenkort de bouwaanvraag kan worden ingediend.
In het hele proces waren er natuurlijk momenten dat het tegenzat of niet helemaal liep zoals je hoopte, maar gelukkig was er dan altijd het constante enthousiasme vanuit de bevolking. Ik merkte het vooral tijdens de gesprekken op de verscheidene braderieën afgelopen zomer, bij het werven van donateurs, maar ook bij allerlei gelegenheden waarbij ik cheques in ontvangst mocht nemen.
Een andere gelukkige ontwikkeling is dat Hospice Amandi en Amandi Thuis onlangs een intentieverklaring tot samenwerking hebben ondertekend. Met het tekenen van de intentieverklaring is een eerste stap gezet naar het samensmelten van beide stichtingen en een belangrijke stap naar het completeren van kwalitatief goede palliatieve zorg in Kaag en Braassem. En daar is het toch allemaal om begonnen.
Ik wens iedereen prettige feestdagen,
Wim Sleeuw.

Hospice Amandi en Amandi Thuis

Beide organisaties hebben het woord ‘Amandi’ al in hun naam; een fusie op termijn is dan ook vanzelfsprekend. Zo ver is het echter nog niet. Begin november werd al wel een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Daarbij werd gesproken van een 'verloving'.
Het doel van de toekomstige fusie is voor voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi en voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis duidelijk. “Het is een geval van 1+1 = 3. Door samen te gaan krijgen we, als geheel, kwalitatief betere palliatieve zorg in de gemeente Kaag en Braassem”, aldus Sleeuw. Van Emmerik voegt er aan toe: “ We vullen elkaar aan; hulp aan huis voor terminaal zieken wordt uitgebreid met de mogelijkheid van opname in een hospice. Bovendien kan er efficiënter worden gewerkt en komen we beter in beeld.  De verschillen waar we nu tegenaan lopen, zijn over een aantal jaren verdwenen”.
Eén van de voorlopers van Amandi Thuis is al 27 jaar geleden opgestart, terwijl het hospice in Nieuwe Wetering nog moet worden gebouwd. Van Emmerik: “Onze 29 vrijwilligers hebben veel ervaring, hebben vaak ook zelf een en ander meegemaakt en zijn in staat om zichzelf bij het werk weg te cijferen. Als er hulp wordt gevraagd, kunnen ze vaak de volgende dag al starten”.
Bij Hospice Amandi begint de opleiding van de zorgvrijwilligers in de eerste helft van 2018. De training wordt gegeven in groepen van 10-12 deelnemers. Jenny van Velzen zal de training verzorgen, in samenwerking met een trainer van buitenaf.
Sleeuw: “De vrijwilligers van Amandi Thuis die straks ook in het hospice ingezet willen worden, doen mee met de training. We hopen en verwachten dat zij door hun jarenlange ervaring de training van de nieuwkomers meer diepgang zullen geven”.
Na het ondertekenen van de intentieverklaring, enkele weken geleden, zijn werkgroepen samengesteld die het proces naar de fusie mede gaan vormgeven. Waar mogelijk wordt tussen Hospice Amandi en Amandi Thuis nu al samengewerkt.
(Interview: Fons van Rijn)

Kennisquiz Rotary

"Wat weet jij van zorg en van zorgen voor elkaar? Ga op 7 april  a.s.  samen met drie teamgenoten de uitdaging aan en je algemene zorgkennis tijdens de tweede editie van de Rotary Kennisquiz."
Met deze oproep vraagt Rotary Roelofarendsveen aandacht voor de Rotary Zorg Quiz. De opbrengst van de quiz komt geheel ten goede aan Amandi voor de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering.
In de quiz gaat het van actuele zorgfeiten tot anatomische kenmerken en van baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen tot legendarische zorghelden. Alle denkbare zorgvragen passeren in zes verrassende vragenrondes de revue met ondersteuning van humoristische filmpjes, live sketches, muziekfragmenten en nog veel meer. Het belooft net als vorig jaar een leerzame, ludieke, hilarische en super gezellige avond te worden, aldus de organisatie.
Inschrijven kan op: www.kennisquiz.weebly.com

Supermarkt Plus

Bij Supermarkt Plus op het Noordplein in Roelofarendsveen lopen momenteel twee acties. Bij de eerste actie gaat het om het inzamelen van de bonnetjes van de lege flessen. Die actie heeft inmiddels meer dan 1.000 € opgeleverd. De tweede actie betreft een afdracht van 0,50 euro door de Plus bij verkoop van elk bedeltje voor een armband. De actie loopt goed!

Lions Club Alkemade

Voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi heeft onlangs een cheque van 12.500 euro ontvangen uit handen van voorzitter Joost Wesselman en lid Jan Uit den Boogaard van de Lions Club Alkemade.
De Lions Club heeft de afgelopen maanden een online-veiling georganiseerd om geld in te zamelen voor twee goede doelen, de Stichting Hospice Amandi en de Googhermolen. Een initiatief dat voortkwam uit het 100-jarig bestaan van de internationale organisatie. Amandi gaat het geld gebruiken voor de aanschaf van de bedden in het hospice.

Giften van particulieren

Naast bovengenoemde schenkingen waren er ook weer particuliere giften bijeengebracht bij verschillende gelegenheden, waaronder:

 • 1.785 € van de familie Van Ruiten, bij 30-jarig huwelijksfeest en meerdere verjaardagen
 • Ruim 1.400 € van een echtpaar dat onbekend wenst te blijven, bij een 40-jarig huwelijksfeest
 • 203 € van Gerard van der Meer. Het geld heeft hij verdiend met de verkoop van door hemzelf geteelde grauwe erwtenbonen

Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en nieuwe donateurs hartelijk.

Vrijwilligers voor het hospice

Vrijwilligers die straks, na de opening van het hospice, hun tijd en aandacht willen geven aan de gasten, kunnen zich nog steeds aanmelden. Ook kook-vrijwilligers zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator via info@hospiceamandi.nl of 06-21924271.

Presentatie

Hospice Amandi krijgt regelmatig een uitnodiging om een presentatie te houden. Daar gaan we altijd graag op in. Als u voor uw bedrijf, organisatie of vereniging meer wilt weten over de stand van zaken rond het hospice en over het vrijwilligerswerk dan kunt u ons benaderen via info@hospiceamandi.nl.

Nieuws van Amandi Thuis

Cursus vrijwilligers

Om de bekwaamheid op peil te houden hebben de vrijwilligers van Amandi Thuis regelmatig een cursus. Op 22 november verzorgde Riet Spaargaren van Buurtzorg een workshop til-technieken voor een aantal van de thuisvrijwilligers. Er werd enthousiast geoefend met het in- en uit bed helpen en andere transfers. Ook gaf Riet uitleg over het rijden met een rolstoel. Vrijwilligers van Amandi Thuis zijn inzetbaar bij mensen die terminaal ziek zijn en thuis willen sterven. De vrijwilligers kunnen de zieke en de mantelzorgers in de laatste periode ondersteunen, waardoor deze soms moeilijke en heel intensieve laatste periode iets ‘lichter’ wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.amandi-thuis.nl.

Kaarsjes ter herdenking

De vrijwilligers palliatieve terminale zorg van Amandi Thuis ontsteken in hun eindejaarbijeenkomst een lichtje om de mensen te herdenken die dit jaar zijn overleden. Tweeëntwintig keer werd Amandi Thuis in 2017 ingeschakeld ter ondersteuning van de zieke en van de mantelzorger. Op die manier konden mensen thuis blijven in de laatste fase van hun leven. Bij het aansteken van het kaarsje worden de mensen  bij hun naam genoemd. Er wordt een mooie herinnering, een anekdote of gedichtje gelezen. De coördinatoren, de vrijwilligers en het bestuur van Amandi Thuis sluiten tezamen met deze mooie eindejaarbijeenkomst het jaar af.

Dank

Hospice Amandi dankt iedereen die op welke wijze dan ook dit jaar weer een bijdrage heeft geleverd om het mogelijk te maken volgend jaar te starten met de bouw van het hospice. Het bestuur en haar vrijwilligers voelen zich gedragen door de gehele gemeenschap en gaan het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet.
Nogmaals fijne feestdagen en een heel mooi nieuw jaar voor u gewenst.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 5, oktober 2017

Een hospice is hard nodig; het is beslist geen overbodige luxe.

Online veiling Lions

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Lions International heeft Lions Alkemade een online veiling opgezet om geld in te zamelen voor het bekostigen van bedden in het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering en voor een bijdrage aan de reparatiekosten van de Googhermolen.
Er is een gevarieerd aanbod aan kavels: onder meer het gebruik van een trouwauto, een boottocht, een vlucht boven Zeeland, een massage van Ans, kaartjes voor Feyenoord-PSV, een diner bij Tussen Kaag en Braassem en eten met de burgemeester. Als u zelf een kavel ter beschikking wilt stellen dan kunt u deze aanmelden via info@lionsveiling.nl. Er kan tot 11 november een bod worden uitgebracht op de kavels. Meer informatie is te vinden op lionsveiling.nl

Interview met Huisarts Van Haastert

Huisarts Ton van Haastert is een groot voorstander van de bouw van een hospice in Kaag en Braasem. “Jaarlijks heb ik enkele patiënten voor wie opname in een hospice in eigen omgeving een uitkomst zou zijn. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de zeven andere huisartspraktijken in de gemeente”, aldus de arts in het blad ‘Hier! in de regio nieuws’ van eind september.
Ton van Haastert van de praktijk Roelen en Van Haastert aan het Noordeinde in Roelofarendsveen is heel duidelijk. “Een hospice is eigentijds, we kunnen er niet meer buiten. In een gemeente met ruim 25.000 inwoners mag zo’n voorziening niet ontbreken. Een hospice is hard nodig, dat is beslist geen overbodige luxe”.
Van Haastert: “De inwoners van de dorpen in onze gemeente hebben vaak een goed netwerk van familieleden en vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen. Soms is er geen partner en wonen de kinderen ver weg. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk vaker gebeuren. En dan is een hospice een uitkomst. Het realiseren van het hospice kost veel tijd en geld. Maar achteraf zal blijken dat het het allemaal waard is geweest. Als het hospice er eenmaal staat, zullen we niet kunnen begrijpen hoe we ooit zonder hebben gekund”. Lees hier het hele interview.

Dag van de Palliatieve Zorg

Dit jaar is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg gehouden op zaterdag 14 oktober. Deze dag is bedoeld om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Doel is, dat mensen ontdekken welke keuzes zij kunnen maken, wie hen daarbij kunnen ondersteunen en hoe belangrijk het is om tijdig na te denken en te spreken over laatste fase van het leven.
Dit jaar was er vooral aandacht voor de breedte van de palliatieve zorg. Er zijn vele organisaties en mensen betrokken bij palliatieve zorg in Nederland, zoals Netwerken Palliatieve Zorg, hospices, ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen, etc. Ze dragen allemaal bij aan goede palliatieve zorg.
In het nieuwe nummer van het blad Seniorenwijzer staat een artikel over de palliatieve zorg met verwijzingen naar diverse websites.

Cheque van Rondje Ka

Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi heeft 20 september een cheque van € 1.000,- ontvangen van het bestuur van het wandelevenement Rondje Ka dat op 2 juli werd georganiseerd. Het bedrag werd door vele honderden deelnemers bij elkaar gewandeld; daarbij werd ook de aanwezige kraam van Amandi goed bezocht. De cheque werd overhandigd door Quirine, Sandra en Thea.

Giften van organisaties

De afgelopen weken zijn er door een drietal organisaties forse bedragen geschonken/toegezegd:

 • Het meer dan 400 jaar oude charitatief vermogensfonds RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) uit Amsterdam schonk € 10.000,- voor de opleiding van vrijwilligers
 • Monuta Helpt, dat projecten ondersteunt die zich richten op palliatieve zorg, doneerde € 5.000,- voor de inrichting van de familie/ontmoetingskamer van het te bouwen hospice
 • De Pasman Stichting, die als doelstelling heeft het lenigen van geestelijke en lichamelijk nood, schonk € 2.500,- voor de bouw van het hospice

Giften van particulieren

Naast de bovengenoemde schenkingen mocht de stichting ook de volgende particuliere giften ontvangen:

 • € 1.125,-  van Sjaan en Jos van der Meer, bijeengebracht tijdens hun 60-jarig huwelijksfeest
 • € 580,-  van een jarig echtpaar dat onbekend wenst te blijven
 • € 100,- van Dini Castelein in verband met haar 65e verjaardag
 • € 192,- ingezameld bij de uitvaart van mevrouw Akerboom
 • € 500,-  bijeengebracht tijdens de avondwake en uitvaart van Leo van Klink die bij leven zelf heeft aangegeven te willen doneren aan Amandi
 • € 411,- ingezameld onder de aanwezigen bij de uitvaart van Kees Schoo, die in de laatste periode van zijn leven o.a. werd bijgestaan door vrijwilligers van Amandi Thuis
 • € 1.250,- van de bloemendames van de Spreng-Schakel verdiend op de braderie in Oude Wetering met de verkoop van bloemen

Tenslotte kan ook niet onvermeld blijven dat er een vrijwilligster is die in haar eentje meer dan 125 donateurs heeft geworven en dat ‘Vrouwen van Nu’ bij het ronddelen van het jaarbericht de donateurskaart van Amandi hadden toegevoegd. Ook de dames van de Vira steunen het hospice van harte.
Verder waren er ook weer veel stortingen op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30, waarbij van de schenker niet méér bekend is dan de naam en de bankrekening.
We bedanken alle schenkers en actievoerders hartelijk.

Clara & Franciscus Federatie

Op 18 & 19 november vindt het weekend van de Diaconie plaats.
In alle kerken die bij de Federatie zijn aangesloten wordt aandacht besteed aan het hospice en zal er een collecte zijn voor Amandi.
In de kerken zijn vanaf begin november ook donateurskaarten beschikbaar.

Uw gift en de fiscus

Als kleine stichting is Amandi blij met alle giften, groot en klein, periodiek  en eenmalig. Daarom wijzen we u graag op het fiscale voordeel van een gift aan Amandi. Een dergelijke gift kan u zo’n voordeel opleveren omdat de Stichting Hospice Amandi als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is geregistreerd. Daarbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Welke voorwaarden?
Klik hier voor meer details.
Klik hier om u aan te melden als donateur.

Actie supermarkt Plus

Supermarkt Plus in Roelofarendsveen heeft laten weten een bijdrage te willen leveren aan de bouw van het hospice. De supermarkt is momenteel vanwege verbouwing gesloten. De actie start na de opening op woensdag 25 oktober.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 4, juli 2017

Van de voorzitter

In de afgelopen maanden is de campagne voor het werven van donateurs van start gegaan. In samenwerking met de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi hebben we een stand ingericht op de braderieën in Leimuiden, Woubrugge en Oude Wetering en waren we aanwezig bij de Rabo-fietstocht, het Sluisconcert en Rondje Ka. We stonden daar met een symbolisch 'hospice', dat ons is geschonken door de leden van het Klussenteam Alkemade. De reacties van de bezoekers van de braderieën en evenementen waren hartverwarmend. Dat geeft energie en moed. Kortom, we zijn op de goede weg. Vanaf deze plek roep ik eenieder op vrienden en kennissen warm te maken voor het donateurschap van ons hospice!
Ik wens u een fijne en zonnige zomervakantie.

Rabobank en VSB-fonds

De afgelopen week zijn er twee prachtige bedragen toegezegd.
Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft de Stichting Hospice Amandi laten weten 10.000 euro beschikbaar te stellen voor het te bouwen hospice in Nieuwe Wetering. Het ging om een unaniem besluit van het fonds. Het geld is bestemd voor een deel van de bouw van de familiekamer in het hospice. Het Coöperatiefonds heeft onder meer als doel het steunen van initiatieven die passen binnen het thema zorg.
Twee dagen later volgde een prachtige toezegging van het VSB-fonds van 30.000 euro. Het VSB-fonds steunt onder meer projecten die gericht zijn op mensen die gebruik maken van hospices.
Wij bedanken de Rabobank en het VSB-fonds zeer voor hun geweldige toezegging.

Sluisconcert

Het lukte presentator Bart van Gerwen van het Sluisconcert in Roelofarendsveen op 1 juli om meerdere thema’s van die avond, zoals de tulp, de liefde, de schoonheid van de muziek en de dood, op onnavolgbare wijze met elkaar te verbinden. Hospice Amandi was door de organisatie uitverkoren als het goede doel. Van Gerwen riep op om gul te geven. "Het geld voor het hospice is er wel, maar alleen nu nog in uw portemonnee", zo sprak hij de honderden bezoekers toe. Zijn oproep leidde tot een prachtig resultaat: vrijwilligers van Amandi haalden met hun collectebus bijna 2.500 euro op.
Wij bedanken alle gulle gevers en de organisatie van het concert.

Amandi raakt ingeburgerd

Amandi begint langzaamaan naamsbekendheid te krijgen binnen de gemeente Kaag en Braassem. Heel veel inwoners hebben de afgelopen weken een vrijwilliger van Amandi ontmoet. De vrijwilligers waren aanwezig op de verschillende braderieën, bij de Rabo-fietstocht en het Sluisconcert om ons doel, het bouwen van een hospice in Nieuwe Wetering, onder de aandacht te brengen. Ook waren zij aanwezig bij Rondje Ka, waar gelopen werd voor Amandi. Het leverde veel enthousiaste reacties, mooie gesprekken en nieuwe vrijwilligers op. Ook werden er ter plekke donateurskaarten ingevuld en werd er toegezegd dat kaarten zouden worden opgestuurd. Er zijn inmiddels ruim 130 vaste donateurs.
Om een verantwoorde exploitatie van het hospice mogelijk te maken zijn er uiteindelijk zeshonderd donateurs nodig. U kunt zich via deze link aanmelden als donateur.

Verloting beelden

Een mooi onderdeel van onze aanwezigheid bij de Rabo-fietstocht, Rondje Ka en de braderie in Oude Wetering was de verloting van een beeld van Ans Janssen van atelier Jasmijntje, door haar beschikbaar gesteld. Ook dit initiatief leverde mooie gesprekken op. De loten kostten vijf euro. De drie verlotingen brachten in totaal 1.500 euro op.
De drie winnaars waren Trudy van der Meer, Wilma Bouwmeester en Joke Hoogenboom.
Wij bedanken Ans Janssen voor haar originele inbreng.

De overhandiging van de beelden aan de winnaars

Giften

Naast de eerder genoemde giften en toezeggingen worden er ook regelmatig bedragen, groot en klein, op onze bankrekening gestort. Het gaat daarbij onder andere om ingezameld geld tijdens een uitvaart, verjaardag, bruiloft of om spontane giften.
Bij de avondwake voor de heer Piet Legemate is door de aanwezigen een bedrag van 860 euro bijeengebracht.
Amandi is onder de indruk van alle initiatieven en bijzondere giften. We bedanken alle schenkers hartelijk.
Laatst merkte iemand op dat een bedankje was uitgebleven. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Daarom willen we erop wijzen dat, als er zonder verdere toelichting geld op onze bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 wordt gestort, we niet méér van de schenker weten dan zijn/haar naam en bankrekeningnummer. Dat is helaas te weinig informatie op een persoonlijk bedankje te kunnen sturen.

Nieuwe vrijwilligsters

De Stichting Hospice Amandi is twee vrijwilligsters rijker. De eerste is Marian Bakker. Zij zal voor Hospice Amandi en Amandi Thuis o.a. administratieve taken gaan verrichten. De tweede vrijwilligster is Sungi Verhaar. Zij is verpleegkundige in een ziekenhuis, maar ook een enthousiast fotograaf. Zij heeft aangeboden desgevraagd foto’s te maken voor Amandi. Met name de bouw van het hospice wil ze op de voet gaan volgen.

Aanleg tuin

Terwijl de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering nog moet beginnen, wordt er al gesproken over de aan te leggen tuin rond het gebouw. Twee partijen hebben onlangs hierover van gedachten gewisseld. Er zijn onder meer ideeën ter tafel gekomen over de invulling van de tuin, de bomen, de mogelijkheid van een wandeling, het hele jaar bloemen en een kruidentuintje. Allemaal bedoeld om het verblijf van de gebruikers van het hospice en de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.

Geslaagde informatieavond

Ongeveer 65 (aanstaande) vrijwilligers waren 23 mei j.l. aanwezig bij een informatieavond bij installatiebedrijf Vink op het Veenderveld in Roelofarendsveen. De avond was vooral bedoeld om de vrijwilligers van Amandi Thuis en Hospice Amandi bij te praten over de laatste stand van zaken van het te bouwen hospice. Zij kregen van voorzitter Wim Sleeuw te horen, dat de bouw van het hospice in Nieuwe Wetering steeds vastere vormen aanneemt en dat ook financieel gezien de start steeds dichter bij komt, maar we zijn er nog niet..
Coördinator Jenny van Velzen blikte vooruit op wat er in en rond het hospice allemaal te doen zal zijn voor de vrijwilligers. Gastspreker en oud-huisarts Har Meijer voegde eraan toe dat er vooral niet te zwaarwichtig tegen het werk in het hospice moet worden aangekeken. “Blijf vooral jezelf, wees lief en ondersteunend voor de zieken”, was zijn advies.

Wist u dat...

... Amandi Thuis al meer dan 25 jaar lang ervaren vrijwilligers bij mensen thuis inzet, als de zorg voor een naaste in de laatste levensfase te zwaar wordt?
Naast de professionele zorgverleners kan de hulp van vrijwilligers een uitkomst zijn.
Zij ontlasten de mantelzorger door er simpelweg een dagdeel te 'zijn'.
Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met coördinator Mieke van der Meer
(06-22 29 79 24). Website: amandi-thuis.nl

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 3, mei 2017

Formidabel bedrag van Roparun

De Stichting Roparun heeft voor de inrichting van het in Nieuwe Wetering te bouwen hospice Amandi het formidabele bedrag van € 120.000,- toegezegd.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen – in teamverband – een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. De verwachting is dat veel van de toekomstige gasten van het hospice kankerpatiënten zullen zijn. Daarom past ons project uitstekend bij de doelstelling van Roparun.
We bedanken het bestuur van Stichting Roparun zeer voor de genereuze toezegging.
De Roparun van dit jaar vindt plaats van 3 t/m 5 juni. Meer informatie vindt u op www.roparun.nl

Andere giften

Naast het bedrag van Roparun was er een schenking van € 5.000,-  van een stichting die onbekend wenst te blijven; ook kwamen grote bedragen van bedrijven en particulieren:
- Zo ontvingen we € 5.000,- van scheepsbouwer Royal Van Lent op Kaageiland.
- Van de Fred Foundation, een organisatie die zich inzet voor het mooier maken van de wereld, mochten we ook € 5.000,- ontvangen.
- De Stichting Alarmering Bejaarden Alkemade (SABA) schonk € 1.000,-.
- Van Miranda van der Meer ontvingen we een gift van ruim € 2.500,- bijeengebracht tijdens de uitvaart van haar echtgenoot Sjoerd van der Meer. Hij overleed 24 april op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker, na een jaar ziek te zijn geweest. De familie vroeg om een gift voor Amandi in plaats van bloemen.
- Apotheek Alkemade heeft ons verrast met een flinke bijdrage. Zij zetten regelmatig een goed doel in het zonnetje en voor de komende periode is dat Hospice Amandi. Een folder met donateurskaart vindt u in de Apotheek.
- En zo waren er meer giften van particulieren, vaak ingezameld tijdens verschillende gelegenheden en gestort op ons bankrekeningnummer  NL20 RABO 0128 1517 30.
Iedereen hartelijk bedankt.

Donateurs

Er zijn weer nieuwe donateurs bij gekomen en zij zijn meer dan welkom. Sinds kort is er een nieuwe kaart waarmee u zich als donateur kunt aanmelden. Zie hiervoor onze website.

Jaarverslag

Op de website wordt binnenkort het jaarverslag van 2016 geplaatst.

Avond voor vrijwilligers

Hospice Amandi en Amandi Thuis organiseren op dinsdag 23 mei een speciale avond voor al hun huidige en toekomstige vrijwilligers. De avond is gekoppeld aan de nationale dag ‘Aandacht voor Sterven’, een dag later.
Har Meijer, huisarts in ruste, columnist en begaan met terminale zorg, is uitgenodigd om te komen vertellen over zijn ervaringen uit de praktijk.
Daarnaast worden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken rond het hospice-in-oprichting en van de acties die de komende maanden worden opgezet om donateurs te werven. Hiervoor zijn nieuwe kaarten met een kleine attentie beschikbaar.
De avond vindt plaats bij het installatiebedrijf Vink op het Veenderveld te Roelofarendsveen; deze ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld.

Sluisconcert

Tijdens het eerste weekend van juli is er in Roelofarendsveen veel actie rond Amandi.
Zaterdag 1 juli vindt het Sluisconcert plaats.
Die avond is de sluis van Roelofarendsveen wederom het decor van het onovertroffen gratis toegankelijke Sluisconcert. Een muziekpodium boven de sluisdeuren zorgt voor een unieke, sfeervolle ambiance, waarvan u, afgemeerd met uw boot of op de kade, van kunt genieten.
Naast het muzikale programma zal bij deze editie ‘de tulp’ centraal staan.
Amandi zal bij het Sluisconcert met veel vrijwilligers aanwezig zijn om donateurs te werven en ook zal vanaf het podium worden opgeroepen het hospice-in-oprichting te steunen.
Houd voor meer informatie de Facebookpagina in de gaten en zet 1 juli alvast in uw agenda!

Rondje Ka

Zondag 2 juli wordt  het jaarlijkse Rondje Ka georganiseerd.
Ook hier is Amandi met een stand aanwezig. De organisatie van het Rondje Ka schenkt de opbrengst van het wandelevenement dit jaar aan Amandi, waarvoor, bij voorbaat, hartelijk dank.
Loop ook een RondjeKa ( < klik hier voor de details ) en steun Amandi!

Andere activiteiten

Vrijwilligers van Amandi komen niet alleen in actie bij de hierboven genoemde evenementen. Ook bij de braderie in Leimuiden (14 juni), de Open Dag Waterrecreatie Woubrugge (17 juni), de Rabo Fietstocht (25 juni) en de braderie in Oude Wetering (8 juli) zal aandacht worden gevraagd voor het hospice. De volledige datumlijst staat verderop in deze nieuwsbrief.

Nieuwe secretaris

Sinds kort heeft het bestuur van de Stichting Hospice Amandi een nieuwe secretaris. Hieronder stelt zij zich voor.
"Ik ben Jolanda Bogaards, 58 jaar, woonachtig in Roelofarendsveen. Vanaf april versterk ik het bestuur in de functie van secretaris.
Ik heb vroeger gewerkt als secretaresse, beleidsmedewerker en ambtelijk secretaris, maar ben inmiddels al meer dan 20 jaar personeelsadviseur. Daarnaast ben ik ook regelmatig actief als zelfstandig loopbaanadviseur.
Waarom heb ik me aangemeld bij Amandi? Al langere tijd zoek ik naar bij mij passende mogelijkheden om meer te kunnen betekenen voor vooral zieke en kwetsbare medemensen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat ik bij mijn huidige werkgever terecht ben gekomen: Integraal Kankercentrum Nederland. Daar ondersteun ik onder meer de afdeling Palliatieve zorg. Ik hoorde daar van de vele ontwikkelingen die spelen en het vele mooie werk dat nog gedaan kan worden. Nadat ik ook zelf van dichtbij heb meegemaakt hoe belangrijk een goede ondersteuning in de laatste levensfase is, groeide bij mij de behoefte daar zelf ook iets aan bij te dragen. Toen ik in het Witte Weekblad las van het initiatief van hospice Amandi, nota bene in mijn eigen gemeente, vielen de puzzelstukjes in elkaar, want toen ik informeerde naar de mogelijkheden, bleek dat zij zochten naar een secretaris. Mijn kwaliteiten liggen vooral op het administratieve, organiserende en personele vlak; daarom past deze functie mij wonderwel. Dus solliciteerde ik, met succes.
Ik ben met veel enthousiasme aan de slag gegaan en hoop samen met alle andere bevlogen vrijwilligers iets moois tot stand te brengen: hospice Amandi, een liefdevolle plek waar kwaliteit van leven voorop staat, ook bij het sterven.
Mijn e-mailadres is secretaris@hospiceamandi.nl."

Kantoor

Sinds kort beschikt de Stichting Hospice Amandi over een eigen kantoor in het Hof van Alkemade in Roelofarendsveen.
Daar wordt vergaderd en daar is ook onze coördinator Jenny van Velzen vaak te vinden.
Als u vragen of goede ideeën heeft, dan kunt u daar een afspraak met haar maken. Haar mobiele nummer is 0621924271.

Activiteitenkalender

23 mei Avond voor vrijwilligers Amandi.
14 juni Braderie Leimuiden.
17 juni Open Dag Waterrecreatie Woubrugge.
25 juni Rabo Fietstocht.
1 juli Sluisconcert Roelofarendsveen.
2 juli Rondje Ka Roelofarendsveen.
8 juli Braderie Oude Wetering.

Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.