Missie en visie

Wij bieden mensen een gastvrij (t)huis waar kwaliteit van leven voorop staat; een warme, veilige, liefdevolle omgeving met aandacht voor hun wensen en behoeften. Uitgangspunt hierbij is dat de gasten zo lang mogelijk zelfstandig blijven en samen met hun naasten, met behoud van eigen waarde(n), vorm en inhoud kunnen geven aan hun levenseinde of tot aan hun terugkeer naar huis. Zij kunnen hierbij rekenen op deskundige en betrokken vrijwilligers en een team van professionals die oog hebben voor hun lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.