Naam en logo

De Latijnse naam Amandi staat voor: ‘hij/zij die bemind mag worden' of 'hij/zij van wie gehouden mag worden' of  'liefdevol’. De naam Amandi geeft onze missie in één woord duidelijk weer. Het is de ambitie van bestuur en medewerkers om het AmandiHuis deze uitstraling te geven voor zijn gasten en hun naasten.

Huisstijl
Het logo weerspiegelt het huis, met een vriendelijke A, als een dak, ter bescherming en veiligheid. De bolletjes geven de loop van het leven weer. De kwetsbaarheid, het vluchtige van het leven en het loslaten, de ziel die het huis en lichaam, het aardse, achter zich laat.

De tinten blauw verwijzen naar de waterwegen die de inwoners van Kaag en Braassem en daaromheen met elkaar verbinden.

Het rood staat voor het liefdevolle en aardse leven.