Naamgeving en logo

De Latijnse naam Amandi staat voor: ‘hij die bemind mag worden / hij waarvan gehouden mag worden / liefdevol’. De naam Amandi geeft de missie van het hospice in één woord duidelijk weer. Het is de ambitie van bestuur en medewerkers om het hospice deze uitstraling te geven voor haar gasten en hun naasten tijdens de laatste levensfase.

De huisstijl van Hospice Amandi
Het logo weerspiegelt het huis, met een vriendelijke A, als een dak, ter bescherming en veiligheid. De bolletjes geven de loop van het leven weer. De kwetsbaarheid, het vluchtige van het leven en het loslaten, de ziel die het huis en lichaam, het aardse, achter zich laat.

De tinten blauw verwijzen naar de waterwegen die de inwoners van Kaag en Braassem en daaromheen met elkaar verbinden.

Het rode staat voor het liefdevolle en aardse leven.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het hospice? Neem contact op via info@hospiceamandi.nl en word Vriend van Amandi.