Nieuwsbrief 3, juni 2020

Stille opening AmandiHuis

Het spreekwoord ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ geldt ook voor het AmandiHuis waar deze weken de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking van het gebouw en het inregelen van de techniek.
Spannend wordt het of, ondanks alle voorbereidingen, het gebouw op tijd op het water en de elektra wordt aangesloten. Maar naar het zich laat aanzien gaat het de aannemer, met de inzet van alle betrokkenen, lukken om het gebouw in de eerste dagen van juli op te leveren.

Na de oplevering wordt het gebouw schoongemaakt, ingericht en wordt er proefgedraaid. Daarna zou eind augustus een feestelijke opening met open dagen volgen, maar dat wordt vanwege de corona-maatregelen teruggebracht tot een stille opening met een beperkt aantal genodigden. De opening wordt op film vastgelegd en er komt een virtuele tour door het huis. Beide zullen straks te zien zijn op de vernieuwde website van het AmandiHuis. Als alles volgens plan verloopt dan kan begin september de eerste gast worden ontvangen.

Er wordt hard gewerkt aan de tuin

Terwijl aan het AmandiHuis de laatste hand wordt gelegd, wordt er door hoveniersbedrijf Uit den Boogaard rond het gebouw hard gewerkt aan het ‘in model brengen' van de tuin. Zo moest onder meer het probleem van het hoogteverschil tussen het dijklichaam en het gebouw worden opgelost, waarbij ook rekening moest worden gehouden met het hoogteverschil met de tuin van de buren. Verder wordt er bestraat en waar mogelijk beplant. De rest van de beplanting volgt in de herfst.

Het is het waard om nog een keer te vermelden dat de kosten van de aanleg van de tuin worden vergoed door de Stichting Nico Straathof.

Samenwerking met Buurtzorg

De teams van Buurtzorg Kaag en Braassem gaan de persoonlijke verzorging en verpleging van de gasten in het AmandiHuis op zich nemen. De teams werken al nauw samen met de huisartsen in de gemeente, met name waar het de palliatieve zorg bij de mensen thuis betreft. Voor de gasten van het AmandiHuis zal dat niet anders zijn.
Natasja Dubbelman van team drie van de Buurtzorg Kaag en Braassem is erg enthousiast over de komende

samenwerking met het AmandiHuis. “Het is voor ons bekend terrein, we zijn actief in heel Kaag en Braasem en ook nog in Buitenkaag en Weteringbrug”. Buurtzorg Kaag en Braassem is elf jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn er vier teams, die ieder met een ‘eigen’ huisarts werken. Het kenmerkende van Buurtzorg is dat het kleinschalig is en dat de teams zelfsturend zijn. Natasja: “De grootte van een team loopt uiteen van zeven tot twaalf medewerkers. We proberen te voorkomen dat onze cliënten steeds nieuwe gezichten zien. Hoe vaak we in het AmandiHuis zullen zijn hangt af van de zorgvraag. De vrijwilligers zijn er de hele dag; voor de nacht wordt verpleging van buiten ingeschakeld. Wij zijn 24 uur per dag oproepbaar”.
De samenwerking met vrijwilligers van Amandi is voor Natasja niet nieuw. “We komen nu al bij mensen thuis waar vaak vrijwilligers van Amandi Thuis zijn ingeschakeld om de mantelzorgers te ondersteunen. Die samenwerking verloopt altijd goed. Ik verwacht dat het met de vrijwilligers van het AmandiHuis niet anders zal zijn”.
Voorafgaande aan de opening van het AmandiHuis leren de vrijwilligers en de medewerkers van Buurtzorg elkaar al beter kennen. Natasja: “Wij gaan een ADL-training verzorgen, dat is een afkorting van algemene dagelijkse levensbehoeften, een wat ouderwetse omschrijving van wat er komt kijken bij de dagelijkse verzorging. Daarnaast krijgen we van tevoren een rondleiding door het gebouw. Ik kijk er naar uit”.

Vrijwilligers actief

Drie groepen zorg– en kookvrijwilligers hebben de tweede introductiedag gehad. Thema’s waren 'rouw en verlies', 'wat is palliatieve terminale zorg?' en 'werken vanuit de bedoeling’. Ondanks de anderhalve meter afstand wederom een geslaagde en leerzame dag onder leiding van Gabriëlle Konings.
De tuin- en klusvrijwilligers hadden het eerste werkoverleg en tekenden de vrijwilligerscontracten. Na oplevering van de tuin gaan zij al aan de slag, want de tuin moet er naar hun maatstaven tiptop bijliggen. Onkruid... daar kan een aantal van hen niet tegen.

 

Giften

Het AmandiHuis heeft van Nh1816 Verzekeringen een donatie ontvangen van € 5.000,- voor het geschikt maken van de bergingen onder het gebouw; hier kunnen de tuinmeubelen en de kussens in de winter droog en schoon worden opgeslagen.
Van zorglocatie Woudsoord in Woubrugge heeft het AmandiHuis een gift van € 577,- ontvangen. Het bedrag is de collecte-opbrengst van de weeksluitingen in Woudsoord.
Daarnaast waren er ook giften waarvan de vermelding in de nieuwsbrief niet op prijs werd gesteld.

Nieuwe coördinator

Per 1 juli is Annette Kemerink de collega-coördinator van Lonneke de Vries in het AmandiHuis.
Annette:  “Het is een boeiende functie met vele facetten. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en woon in Leiden. Naast deze nieuwe functie ben ik ook al 10 jaar teamcoördinator van de VPTZ Leiden e.o. Het werken met vrijwilligers en de palliatieve terminale zorg is mij wel bekend”. Annette heeft veel zin om te beginnen in deze nieuwe functie en verwacht alle ervaringen uit voorgaande werksituaties daarbij goed te kunnen gebruiken.

 

Nieuwe ICT-vrijwilliger

Leo Bakker is de nieuwe ICT-vrijwilliger bij het AmandiHuis en Amandi Thuis, hij volgt Peter Smits op. Leo, die onlangs is gepensioneerd, heeft vrijwel zijn hele werkzame leven in de ICT doorgebracht. Zijn laatste baan was bij het UWV in Amsterdam. Bij Amandi wordt hij onder meer verantwoordelijk voor het bijhouden van de websites.
Het bestuur van het AmandiHuis is Peter erg dankbaar voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren heeft verzet.

Gevraagd: coördinator bereikbaarheidsdienst

Om de bereikbaarheid van het AmandiHuis te garanderen zoeken we vrijwillig-coördinatoren die samen met de coördinatoren zorgen voor de (telefonische) bereikbaarheid van het AmandiHuis buiten kantoortijd en tijdens de weekenden. Naast de bereikbaarheidsdienst verrichten zij aanvullende werkzaamheden op een specifiek gebied ter ondersteuning van de coördinatoren of als zorgvrijwilliger.
Voor nadere details kunt u klikken op de desbetreffende functie.

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 2, april 2020

Bouwen gaat stug door

Terwijl de wereld op z’n kop staat en we langzaam moeten wennen aan de anderhalvemeter-economie, verloopt de bouw van het AmandiHuis nog steeds volgens schema. Het gebouw wordt medio 2020 opgeleverd. Ook op de bouwplaats probeert men 1,5 meter uit elkaars buurt te blijven en wordt er alleen nog maar via communicatiemiddelen vergaderd, maar het bouwen gaat daarbij stug door. De luchtbehandelings- en elektrische installatie zijn in grote lijnen aangebracht, de wanden zijn klaar en het tegelwerk op wanden en vloeren is afgerond.
Kortom, de bouwers prijzen zich gelukkig met de gerealiseerde voortgang; ook het weer van de laatste weken werkt mee, zodat begonnen kan worden met het voorbewerken van de wanden voor de behanger en de schilder. Daarnaast kunnen de installateurs een begin maken met het opstellen van de techniek in de technische ruimten; tevens brengen zij de aansluitingen tot stand om het geheel over een paar maanden te laten functioneren.
En niet te vergeten… ook onze hovenier gaat een start maken met zijn metamorfose van het buitengebied.

 

Nieuwe brug

Vorige week is de voorbereiding van de plaatsing van de brug voor het AmandiHuis begonnen.

 

Vrijwilligers hebben de restanten van een hek gesloopt en verwijderd wat verwijderd moest worden.

Vacatures coördinatoren

Het AmandiHuis is op zoek naar één betaalde coördinator (18 uur per week) en vrijwillig coördinatoren.
De laatsten zijn er met name voor de bereikbaarheidsdiensten en ter vervanging van de coördinatoren.
De betaalde coördinator is samen met een collega-coördinator verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de zorg voor de gasten en hun naasten, voor de aansturing van de vrijwilligers en de dagelijkse gang van zaken in het AmandiHuis.  Vereisten zijn onder meer:
- kennis van en ervaring met palliatief terminale zorg
- ervaring met leidinggeven aan vrijwilligers
- ervaring met coachen, begeleiden en trainen van vrijwilligers.
Voor nadere details kunt u klikken op de desbetreffende functie.

Gift 75-jarige Hugo van der Poelfonds

Amandi werd onlangs aangenaam verrast met een bedrag van 2.000 euro op de bankrekening, gestort door de Stichting Hugo van der Poelfonds. Het fonds bestond op 14 februari j.l. 75 jaar en vierde dit door giften aan goede doelen. Tien mensen die in februari ook 75 jaar werden mochten een goed doel aanwijzen, waarna het Hugo van der Poelfonds per persoon 500 euro overmaakte. De vier 75-jarigen die kozen voor Amandi zijn: Riny van Rijn, Roelofarendsveen; Jasper van der Meer, Rijpwetering; Teun van Triet, Oud Ade en Cor Steenwijk, Abbenes.

 

Op de foto de 75-jarigen (één ontbreekt er) met links voorzitter Marga van der Poel van het Hugo van der Poelfonds die de cheques heeft uitgereikt.
Amandi bedankt alle betrokkenen.

Giften van particulieren

Er zijn de afgelopen weken weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

€ 450,00   van fam. S.C. de Koning Spaan, bij uitvaart J. de Koning
€ 363,65   van J.C.M Straathof, gift bij nieuwbouw
€ 279,00   van fam. Zandvliet, bij uitvaart J. Zandvliet
€ 250,00   bij 80e verjaardag
€ 300,00   van fam. Colijn, bij uitvaart A.M. Colijn-Balder

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Aantal donateurs naar 446

Nu de oplevering van het AmandiHuis in het zicht komt neemt het aantal donateurs gestaag toe. Het totaal aantal bedraagt inmiddels 446 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het AmandiHuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de landelijke subsidie voor de palliatieve terminale zorg (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de eigen bijdrage van toekomstige gebruikers van het AmandiHuis op een acceptabel niveau worden gehouden.
Bent u steeds al van plan donateur te worden, maar is het er nog niet van gekomen, dan is het nu het goede moment. Klik hier voor meer informatie.

Actie handdoeken groot succes

De actie van de Plus aan het Noordplein in Roelofarendsveen om zegeltjes te sparen voor het AmandiHuis om op die manier goedkoop aan heerlijke zachte handdoeken te komen voor de toekomstige gasten, is een groot succes geworden. De geplaatste box bij de Plus was meer dan goed gevuld, het AmandiHuis heeft voorlopig geen gebrek aan handdoeken.
Alle schenkers hartelijk bedankt.

De actie bij Plus loopt overigens door tot 2 mei, tot die tijd kan nog voor eigen gebruik worden gespaard.

Jaarverslag

Het jaar 2019 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar geworden voor de Stichting Hospice Amandi. Allereerst natuurlijk vanwege de start van de bouw van het AmandiHuis, zo schrijft voorzitter Wim Sleeuw in het voorwoord van het onlangs verschenen jaarverslag van de Stichting Hospice Amandi.
In het jaarverslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen die vorig jaar vooraf gingen aan de start van de bouw. “Inmiddels verloopt de bouw voorspoedig en kunnen we inderdaad in 2020 onze eerste gasten verwachten”, aldus voorzitter Sleeuw. Klik hier om meer te lezen.

 

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 1, februari 2020

Contouren AmandiHuis
Mede dankzij het milde winterweer en de inzet van de mensen op de bouwplaats, is in de afgelopen weken inderdaad gelukt waar we in de vorige nieuwsbrief op hoopten. De contouren van wat het AmandiHuis gaat worden zijn zichtbaar en de bouwers merken dat het ook voor die mensen die wat verder van de bouw afstaan, meer gaat leven nu ze wat kunnen zien.

Dit houdt nog lang niet in dat we er al zijn, integendeel, de komende weken zijn belangrijk om wat we noemen ‘wind- en waterdicht’ te worden. Daarvoor moeten de kozijnen zijn geplaatst, maar ook de dakbedekking zijn aangebracht en minder zichtbare werkzaamheden zijn afgerond.

Zo wordt er in de kelderruimte van het gebouw hard gewerkt om als we boven dicht zijn het regenwater via de riolering af te kunnen voeren. Het is dus nog even duimen dat er in de komende weken niet teveel slecht weer is, maar met de afgelopen weken in gedachten hebben we daar ook nu weer alle vertrouwen in. We gaan er dan ook vanuit dat het ook deze keer weer allemaal lukt en dat bij de volgende nieuwsbrief kan worden gemeld dat we aan de ruwe afbouw zijn begonnen.

 

Giften particulieren

Er zijn de afgelopen weken weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

€ 233,50   van protestants kerkkoor 2-gether, gift bij opheffing koor
€ 1000,-   van J.C.M Straathof, gift bij nieuwbouw
€ 100,-   van breigroep De Vlijtige Vingers, gift
€ 425,80   van fam. Bouwmeester, bij uitvaart C.J.C. Bouwmeester
€ 518,80   van fam. Van der Tang, bij uitvaart mevr. P.C. van der Tang
€ 973,75   van fam. Vermij, bij uitvaart de heer Vermij

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Introductietrainingen

Op vrijdag 7 februari zijn de introductietrainingen voor de ongeveer zeventig zorg- en kookvrijwilligers van het AmandiHuis begonnen. De trainingen behandelen onderwerpen als communicatie, normen en waarden, rouwfases en werken met professionals en worden gehouden in dorpshuis De Kern in Weteringbrug.
Het gaat om een tweedaagse training met een programma in de ochtend en middag. Er wordt gewerkt in meerdere groepen. Om het overzicht te houden telt de groep maximaal zestien deelnemers.

 

Tot slot

Meer informatie is te vinden op www.amandihuis.nl
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 5, december 2019

Terugblik

Het is weer tijd om terug te blikken in deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Het was opnieuw een bewogen jaar. Met de hulp van velen is het ons gelukt, het Amandihuis komt er. Het besluit om te gaan bouwen is op 12 februari genomen. Daarna volgden onder meer bezoeken aan de gemeente en aan de notaris om een en ander wettelijk te regelen. Ondertussen gingen acties om geld in te zamelen gewoon door. Zo werden er Nerine Amandibollen verkocht en werd er een grote loterij opgezet. Op 10 oktober was de officiële start van de bouw, gevolgd door een gezellig samenzijn. Inmiddels zijn we in een andere fase beland.

Terwijl de aannemer druk bezig is met de vloer, is de commissie styling bezig geweest met het bepalen van de sfeer in het huis. Wat worden de kleuren in de gastenkamers, de huiskamer, hoe wordt de keuken ingericht? Binnenkort gaan we een begin maken met het bestellen van de inventaris. Met alle zorg- en kookvrijwilligers zijn de afgelopen maanden kennismakingsgesprekken gehouden. Hierna was er gezamenlijk een inspirerende introductieavond ter voorbereiding van de opleiding. Deze gaat begin volgend jaar van start. Kortom, iedereen is nu bezig ervoor te zorgen dat het AmandiHuis in de zomer van 2020 de deuren zal openen. Een moment waar we enorm naar uitzien!

Namens het bestuur wens ik u nu al een voorspoedig 2020 toe.
Wim Sleeuw, voorzitter

 

Bouw AmandiHuis op schema

De bouw van het AmandiHuis in Nieuwe Wetering verloopt volgens plan. Na een zorgvuldige en voorspoedige sloop van de bestaande bebouwing en het begaanbaar maken van de kelderruimte, was het begin november zover dat de nieuwe vloerelementen konden worden gelegd. Gezien de weersomstandigheden nog een hele klus, maar het is gelukt, de vloerelementen liggen. De afgelopen weken is de aannemer druk geweest met het verder afwerken van de vloer. De verwachting is dat deze aan het eind van het jaar zover klaar zal zijn, dat in het nieuwe jaar de staalconstructie kan worden geplaatst. Daarna zal het voor het oog ineens

hard gaan. Waar in de afgelopen weken nog veel tijd aan het vastleggen van de juiste maten van het gebouw moest worden besteed, is nu de verwachting dat rond eind januari ook de gevelelementen kunnen worden geplaatst. En dit alles ondanks het al eerder genoemde slechte weer nog binnen de taakstelling zoals die voor de bouwers in het veld is gesteld.
Op de foto de gelegde vloerelementen van het Amandihuis.

 

Loterij levert ruim 52.000 euro op

De Loterij AmandiHuis is een groot succes geworden. Voorzitter Wim Sleeuw nam zondag 17 november in de Alkeburcht in Roelofarendsveen een cheque ter waarde van  € 52.519,55 in ontvangst. Hij toonde zich zeer ingenomen met het bedrag. Tientallen vrijwilligers gingen de afgelopen maanden bij familie, kennissen en dorpsgenoten langs om de loten aan de man of vrouw te brengen. In totaal werden er 5.500 loten van tien euro verkocht. De meeste prijzen,

die varieerden van tv’s en fietsen tot taarten en grillworsten, werden belangeloos ter beschikking gesteld door ondernemers uit Kaag en Braassem. Amandi bedankt de vier initiatiefnemers Ed van Berkel, Kees uit den Boogaard, Rob van der Geest en René Koek, de tientallen verkopers, de ondernemers voor het sponsoren en natuurlijk de vele kopers van de loten.
Op de foto voorzitter Wim Sleeuw met de vier initiatiefnemers.

 

Grote bijdrage Rabo Clubsupport

Dankzij vele stemmen van de leden van de Rabobank ontving Amandi op 16 oktober 2019 een bijdrage van maar liefst € 5.434,65 van Rabo Clubsupport. Het bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van een digitaal rooster om de inzet van de vele vrijwilligers van Amandi adequaat te kunnen plannen. Op het rooster kunnen de vrijwilligers zich inloggen met een eigen account via PC, tablet of smartphone en zich zo aanmelden voor één of meer diensten. Zo wordt het rooster vanzelf ingevuld. Dank aan alle mensen die op ons project hebben gestemd. 
Op de foto nemen Corrie van Dijk (penningmeester) en Rob Hensen (bestuurslid) de cheque in ontvangst.

Giften particulieren

Er zijn de afgelopen maanden weer vele giften op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Stichting Hospice Amandi gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis waarbij geld werd ingezameld:

750 euro,   van A.G.Olyerhoek en J.H.A.Olyerhoek-Kleijn, bij 50-jarig huwelijk
500 euro,   van P.H. Koot, bij uitvaart M.C. Koot-de Koning
donatie,   van M.A.C. Spruit, bij 70e verjaardag
912,35 euro,   van fam. Hoogenboom, bij uitvaart Gerard Hoogenboom
600 euro,   van H.P. Bax, bij 80e verjaardag
1400 euro,   van C.J.J. Dobbe, bij muziek jubileumfeest Cees Dobbe
1000 euro,   van C. Veefkind en M.A .Veefkind-van Rooden, bij 50-jarig huwelijk
750 euro,   van Hein en Ria Klein, bij 50-jarig huwelijk
571 euro,   van van fam. Turk, bij uitvaart mw.Turk-Nederstigt
470 euro,   van H .van der Lucht, bij zijn verjaardag
170 euro,   bij kerstmarkt Winkelhart Roelofarendsveen

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Fooienpot

De opbrengst van de fooienpot van Tennisvereniging Alkemade uit Roelofarendsveen ging dit jaar naar Amandi. Het leverde een extra volle pot op. Eind oktober nam Amandi-voorzitter Wim Sleeuw een cheque ter waarde van  € 592,50 in ontvangst.
Ruim een maand eerder was er nog een goed gevulde fooienpot voor Amandi. Sandra van der Put en Sjors Hoogenboom hadden op kermis-zaterdag voor hun huis halverwege het Noordeinde een pot geplaatst, waar kermisvierders een vrijwillige bijdrage in konden doen. Aan het eind van de dag zat er 442 euro in.
Alle gevers hartelijk bedankt.

 

Nieuwe donateurs

De start van de bouw van het AmandiHuis heeft nieuwe donateurs opgeleverd. Het totaal aantal donateurs bedraagt inmiddels 427 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de rest om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het AmandiHuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het AmandiHuis op een acceptabel niveau worden gehouden.

Flip-over

Naast geldbedragen ontvangt Amandi ook af en toe een schenking in natura. Dit keer gaat het om een flip-over, ontvangen van de firma Hijdra Leimuiden, een bedrijf dat gespecialiseerd is in projectinrichting. De flip-over is bedoeld voor de trainingen van de vrijwilligers begin volgend jaar.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 4, oktober 2019

Bouw AmandiHuis is begonnen

Met het hijsen van de Amandivlag en het slopen van een stuk muur van de oude basisschool ‘De Meerpaal’ is donderdag in Nieuwe Wetering de bouw van het AmandiHuis officieel begonnen. Dit gebeurde in aanwezigheid van tientallen betrokkenen en buurtgenoten.
Tijdens de daarop volgende bijeenkomst werd er teruggeblikt en vooruit gekeken. Wethouder Floris Schoonderwoerd bedankte de initiatiefnemers voor hun inzet en roemde hen voor de jarenlange fijne samenwerking met de gemeente die aan deze dag vooraf ging. Tenslotte stond hij stil bij het zware

maar dankbare werk dat de vrijwilligers van het Amandihuis te wachten staat.
Voorzitter Wim Sleeuw van de Stichting Hospice Amandi, die zich al sinds 2011 inzet voor de komst van het hospice, bedankte alle vrijwilligers door de jaren heen. Een huis waar liefde en gemeenschapszin de boventoon voeren was steeds zijn streven. Daarbij ontmoette hij veel enthousiasme. “Toen we in 2016 eenmaal besloten het gewoon te gaan doen, ontvingen we van alle kanten steun. En dat is niet meer opgehouden”, aldus huisarts Wim Sleeuw.
De verwachting is dat het Amandihuis medio 2020 wordt opgeleverd. In het huis komen twee bedden voor terminaal zieken en twee bedden voor tijdelijke opname.

De bouwplaats

Welkomstwoord

Grote belangstelling

Voorzitter Wim Sleeuw hijst de Amandivlag

Sloopactie door wethouder Floris Schoonderwoerd. Op voorgrond: medewerker sloopbedrijf.

Wethouder Floris Schoonderwoerd en voorzitter Wim Sleeuw.

Live beelden van de opening

Nieuwsbrief 3, september 2019

Bouw AmandiHuis van start

Na jaren van vergaderen en geld inzamelen is het zover: op donderdag 10 oktober gaat de bouw officieel van start. Voorzitter Wim Sleeuw geeft die dag om 15.30 uur het startsein. Iedereen die zich betrokken voelt bij het AmandiHuis is daarbij welkom. De verwachting is dat het gebouw medio 2020 wordt geopend.
Klaas Jongens, al vele jaren woonachtig in Roelofarendsveen, gaat als projectleider namens Amandi de bouw ‘in de gaten houden’. Hij meldde zich in 2017 als vrijwilliger bij voorzitter Wim Sleeuw en kreeg vervolgens een steeds grotere rol als

adviseur van het bestuur. Kortom, de juiste man op het juiste moment.
Klaas: “Ik heb als bouwkundige altijd in de bouw gewerkt, bij verschillende aannemingsbedrijven en ook voor mezelf. Begonnen als werkvoorbereider en later als projectleider/bedrijfsleider. Daarbij ging het om de meest uiteenlopende projecten, van klein tot groot”. 
En over het AmandiHuis: “Ik verwacht dat na de sloop van de basisschool en het leggen van de vloerplaten, de wanden al snel kunnen worden geplaatst. Als alles meezit is met de Kerst de dakbedekking aangebracht, en het gebouw wind- en waterdicht. Misschien ben ik wat te optimistisch, want als het een slecht najaar wordt, valt mogelijk alles stil. Als het gebouw eenmaal dicht is, moet er binnen nog van alles gebeuren. Naast de afwerking als betegelen, schilderen en wat al niet meer, komt er veel techniek in het gebouw. Het wordt echt een gebouw van deze tijd, zonder gas maar met zonnepanelen en vloerverwarming, kortom een uitdagend gebouw”, aldus Klaas.
Op de foto van links naar rechts Cees Meerburg van bouw- en aannemingsbedrijf Meerburg, Wim Sleeuw van het AmandiHuis en Peter Bakker van installatiebedrijf Vink.

Royale gift PCI-en Kaag en Braassem

De Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) in de gemeente Kaag en Braassem hebben met een gift van 137.000 euro de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering mede mogelijk gemaakt.
De gift werd op maandag 2 september in het notariskantoor Von Herzberg in Oude Wetering bekendgemaakt bij het ondertekenen van de hypotheekakte voor een lening door het AmandiHuis bij de PCI-en. De gift is gedaan door de

PCI-en van Hoogmade, Rijpwetering, Leimuiden, Oud Ade en Roelofarendsveen. De PCI-en beheren een vermogen dat in de loop der jaren is opgebouwd uit giften en nalatenschappen. Wanneer inwoners geen beroep meer kunnen doen op bestaande sociale voorzieningen, kunnen zij een beroep doen op de PCI. Behalve aan individuen schenkt de PCI ook aan werkgroepen of mensen die een maatschappelijk doel nastreven zoals het AmandiHuis.
Op de foto bezegelen Stefan van der Zwet namens de PCI-en en Wim Sleeuw namens het AmandiHuis de overeenkomst met een handdruk.

Giften particulieren

Ook waren er weer giften van particulieren meestal bijeengebracht bij feestelijke of trieste gebeurtenissen:

1.000 euro,  van aannemersbedrijf van Leijden Hoogmade bij 100-jarig jubileum.
1.520 euro,  bij feest P. Akerboom en G. Liem.
500 euro,  bij 50-jarig huwelijk familie Van Haastregt.
4.900 euro,  bij 50e verjaardag van Mike van Ruiten, John de Koning, Jan v.d. Voet en Sandro Gordijn
400 euro,  bij een 75e verjaardag.
875 euro,  bij verrassingsfeest F. Hoffmans.
805 euro,  bij uitvaart van G. Zeldenthuis.
800 euro,  bij goede bericht sloop school.
500 euro,  bij een 85e verjaardag.

Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet meer bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Informatiebijeenkomst op 30 september

Voor aankomende vrijwilligers die nog niet eerder een informatiebijeenkomst hebben bijgewoond én voor nieuwe belangstellenden is er op maandag 30 september een nieuwe mogelijkheid.
Locatie: Door Gunst Verkregen, Regenboogweg 106, Nieuwe Wetering (Onder restaurant Tussen Kaag en Braassem).
Inloop vanaf 19.00 uur, start bijeenkomst 19.30 uur.

Coördinator Jenny van Velzen vertrekt

Jenny van Velzen vertrekt per 1 oktober als coördinator bij Amandi nadat ze er sinds 2012 meerdere functies heeft vervuld. Zelf schrijft ze: “Nu er een nieuwe fase is aangebroken, de realisatie van het huis, en er bij mij thuis ook het een en ander is veranderd, voelde ik dat het voor mij tijd werd om opnieuw keuzes te maken. Geen gemakkelijk besluit, maar ik ben trots op wat we hebben gerealiseerd en denk met veel liefde terug aan alle mooie momenten, gesprekken en ontmoetingen”.
Het bestuur van Amandi betreurt haar vertrek.
Voorzitter Wim Sleeuw: “Het mag duidelijk zijn dat het

bestuur van Amandi het besluit van Jenny respecteert en tegelijkertijd betreurt. Jenny heeft heel veel bijgedragen aan het tot stand komen van het Amandihuis. Wij zullen dan ook op gepaste wijze haar afscheid vorm geven”.
Jenny wordt opgevolgd door Lonneke de Vries die al enige tijd als vrijwilliger actief is bij de Stichting Hospice Amandi. Daarnaast werkt zij als coördinator bij Amandi Thuis waar ze per 15 oktober stopt.
Op de foto geeft coördinator Jenny van Velzen (rechts) het stokje door aan Lonneke de Vries.

Loterij loopt goed!

De Amandi-loterij die in juni is gestart, loopt prima. Er zijn al veel loten verkocht en veel bedrijven en particulieren hebben spontaan honderden prijzen beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij om kaas, taarten en tulpen, maar ook om fietsen en diner- en cadeaubonnen (zie www.amandihuis.nl/loterij).
De afgelopen maanden werd In bijna alle kernen van Kaag en Braassem langs de deuren gegaan, ambassadeurs gingen langs bij familie, vrienden en verenigingen en ook tijdens de Uitkaik, het begin van de kermisweek, werden door het Amandi-“verkoopteam” veel loten aan de man/vrouw gebracht. Bijna altijd reageerden de aangesprokenen positief.
De loten zijn tot eind oktober te koop bij bv Veenerick en Rob van der Geest in Roelofarendsveen, waarna op 1 november onder toeziend oog van notaris Von Herzberg de trekking zal plaatsvinden. De prijswinnaars worden daarna gebeld of gemaild waarna de prijzen op zondag 17 november vanaf 14.00 uur kunnen worden afgehaald tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Alkeburcht in Roelofarendsveen.

Actie De Kaaswereld

Door kaas te kopen bij De Kaaswereld op het Noordplein in Roelofarendsveen kan men de komende maanden het AmandiHuis steunen. Het gaat om een actie die tot het eind van het jaar duurt. Op het nieuwe klant-spaarprogramma van De Kaaswereld is de optie ingevoerd dat klanten hun spaarpunten kunnen doneren aan een goed doel, dit keer is dat dus het AmandiHuis. Bij elke 250 punten ontvangt het AmandiHuis vijf euro.

Cheque van bakker Van Maanen

De actie met gevulde koeken door bakker Van Maanen om het Amandihuis te steunen heeft 1.310,50 euro opgeleverd. Het bedrag is inmiddels aan voorzitter Wim Sleeuw overhandigd. Hij toonde zich zeer ingenomen met de gift.
De actie hield in dat in de winkels van Van Maanen op de Meerkreuk in Oude Wetering en het Noordplein in Roelofarendsveen de afgelopen maanden van elke verkochte gevulde koek vijftig eurocent naar het Amandihuis

ging. De actie met de koeken met ‘amandispijs’ was één van de plaatselijke initiatieven van bakkerij Van Maanen. Op de foto neemt Wim Sleeuw (links) de cheque in ontvangst van Trudy Oomen en Dennis van der Hoorn, medewerkers van bakker Van Maanen.

Stem voor een digitaal rooster

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport met als doel een digitaal rooster te kunnen aanschaffen om de inzet van onze vrijwilligers adequaat te kunnen plannen. De vrijwilligers loggen daarbij in met een eigen account via PC, tablet of smartphone en melden zich aan voor één of meer diensten. Zo wordt het rooster vanzelf ingevuld. Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van u?
Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport.

Koppelbed Roparun

Van Roparun hebben wij een koppelbed voor het AmandiHuis in ontvangst mogen nemen. Een koppelbed is een logeerbed dat van een eenpersoons hoog-laag zorgbed een volwaardig tweepersoonsbed maakt, zonder een opening tussen de matrassen. Op deze manier is het mogelijk om nog dicht bij elkaar te zijn.
Wij zijn alle lopers van Roparun dankbaar dat zij met hun inzet het mogelijk hebben gemaakt dat onze gasten ook in hun laatste levensfase de nabijheid van hun dierbaren mogen ervaren.

Nieuwsbrief 2, mei 2019

Ondernemers zetten loterij op
Vier ondernemers uit Kaag en Braassem hebben het initiatief genomen om een grote loterij te organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Hospice Amandi. Het gaat om een loterij met 5.500 loten van 10 euro.
Amandi is blij met dit initiatief, want de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering start dan wel na de zomer, maar de financiering is nog niet helemaal rond.
De vier ondernemers, Ed van Berkel, Kees uit den Boogaard, Rob van der Geest en René Koek, zijn momenteel op zoek naar ambassadeurs, mensen die de komende maanden willen helpen met het verkopen van de loten. Voor belangstellenden is er zondag 26 mei om 11 uur een bijeenkomst in het gebouw van Liefde voor Harmonie, Noordeinde 240A in Roelofarendsveen. De ondernemers hopen op aanmeldingen uit alle dorpen van Kaag en Braassem.
Belangstellenden kunnen zich melden via 06-22558171 en via baritonvanberkel@gmail.com.

Actie gevulde koeken
Deze weken kunt u extra genieten van de gevulde koeken van bakker Van Maanen in het besef dat van elke verkochte koek 50 eurocent naar de Stichting Hospice Amandi gaat. De actie loopt tot en met 18 juni. De koeken zijn te koop in de winkels op de Meerkreuk in Oude Wetering en op het Noordplein in Roelofarendsveen.

Fietstocht Lionsclub
Op zondag 23 juni organiseert Lionsclub Kaag en Braassem de Fiets voor je Club Tocht. Als opvolger van de Rabo Fietstocht willen de Lions hiermee elk jaar de verenigingen en één specifiek doel steunen en de fietsers een leuke dag bezorgen. Er kan die dag ook voor Amandi worden gefietst.
De Lionsclub vraagt iedere deelnemer om minimaal 5 euro te doneren en een club te kiezen die men wil ondersteunen. De helft van de donatie gaat naar de gekozen club en de andere helft naar een doel dat de Lionsclub wat extra steun wil geven. Dit jaar is dat doel de Voedselbank voor de aanschaf van zonnepanelen, waardoor deze club in de toekomst veel minder stroomkosten heeft. Meer informatie vindt u op www.fietsvoorjeclubtocht.nl

Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Met de start van de bouw van het Amandihuis in het vooruitzicht zijn de afgelopen periode twee bijeenkomsten gehouden voor alle aankomende zorg- en kookvrijwilligers, n.l. op donderdag 25 april in Hoogmade en op maandag 6 mei in Nieuwe Wetering.
Tijdens deze avonden kregen de vrijwilligers informatie over de voortgang van het Amandihuis, de kennismakingsgesprekken, trainingen en taken. Daarbij werden er ook veel vragen beantwoord en waren er suggesties en tips voor Amandi. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, is er in september opnieuw een gelijksoortige bijeenkomst. Ook nieuwe vrijwilligers zijn die avond van harte welkom. Graag een berichtje naar Jenny van Velzen, coordinator@hospiceamandi.nl of via 06-21924271.

Nieuwe maquette
De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering begint pas na de zomer, maar voor wie er zich nu al een beeld van wil vormen is er sinds kort een nieuwe goed gelijkende maquette beschikbaar. De maquette is tevens inzetbaar als ‘spaarpot’ bij allerlei gelegenheden.
Janus Olijerhoek was er als coördinator van het Klussenteam Alkemade van begin af aan bij betrokken. “Ik zag de tekening van het gebouw in het kantoor van Amandi aan de muur hangen en zag wel mogelijkheden. Van de kant van Amandi werd ook meteen enthousiast gereageerd. Harry van Rossum van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Alkemade, waar het Klussenteam Alkemade deel van uit maakt, was bereid om het benodigde materiaal te betalen, terwijl Sjef Wesselman, vrijwilliger van het klussenteam, de uitvoering voor zijn rekening nam. Sjef, oud-werknemer van Castelijn Meubelen heeft er heel wat uurtjes ingestoken, maar het resultaat is er dan ook naar. De maquette is geheel op schaal gemaakt”.
Het klussenteam verricht allerlei klusjes bij vooral ouderen en gehandicapten tegen materiaalkosten en een kleine vergoeding. Het team bestaat uit ongeveer twintig vrijwilligers, veelal oud-werknemers van bouw- en installatiebedrijven, maar er is ook een naaister en iemand die handig is met computers. “Nieuwe vrijwilligers zijn overigens welkom, het is dankbaar werk”, aldus Olijerhoek. Het klussenteam kan worden ingeschakeld via de Infolijn, tel. 071 3317967.
Voor het ‘bestellen’ van de maquette kan men terecht bij vriendenvan@hospiceamandi.nl of via 06 21924271.

Verkoop Amandi-bollen groot succes
De verkoopactie met Amandi Nerine-bollen in het afgelopen voorjaar is een groot succes geworden. In totaal zijn er enkele honderden zakjes met vijf bollen over de toonbank gegaan. Het leverde de Stichting Hospice Amandi, afgerond, 2.000 euro op. De cheque werd begin mei door Kitty de Jong van Agro Fleur Select aan Amandi-voorzitter Wim Sleeuw overhandigd. De bollen komen in september/oktober tot bloei. “Een lichtpuntje in de herfst”, aldus Kitty de Jong.

De verkooppunten waren: Roelofarendsveen: PLUS Van Dijk, in de bloemenstal van Bloemen Service Nederland. Groencentrum De Veense Bukker. Woubrugge: SPAR Bregman, Batehof, in de bloemenstal van Carmen Bloemen. Leimuiden: Gemakswinkel en website uitkaagenbraassem.nl. Amandi bedankt alle betrokkenen voor hun medewerking.
Op de foto v.l.n.r. Kitty de Jong van Agro Fleur Select, Amandi-voorzitter Wim Sleeuw en Fred van den Haak van PLUS Van Dijk.

Nieuwe donateurs
Het besluit om na deze zomer te starten met het bouwen van het Amandihuis heeft een klein golfje nieuwe donateurs opgeleverd. Het totaal aantal donateurs bedraagt inmiddels 409 van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.

Toezegging Oranje Fonds
Het Oranje Fonds heeft de Stichting Hospice Amandi 20.000 euro toegezegd als bijdrage aan de bouw van het Amandihuis.
Amandi-voorzitter Wim Sleeuw toont zich zeer ingenomen met de toezegging van Oranje Fonds. “Het besluit tot de bouw van het Amandihuis is dan wel genomen, maar de financiering is nog niet helemaal rond. We zijn dan ook erg blij met deze toezegging”.
Het Oranje Fonds is in het hele land actief. Het fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Giften fondsen en bedrijven
Er kwamen de afgelopen weken nog meer bedragen binnen. Zo ontving Amandi 7.500 euro van de 'Stichting Elise Mathilde Fonds'. Jaarlijks steunt dit fonds zo’n duizend initiatieven met als doel de maatschappij te verbeteren.
Hetzelfde geldt voor 'Nh1816 Verzekeringen'. Dit bedrijf geeft een deel van de winst terug aan de samenleving door maatschappelijk relevante projecten financieel mede mogelijk te maken. Amandi ontving 5.000 euro van 'Nh1816 Verzekeringen'.
Tenslotte was er nog een gift van 5.000 euro van de ING door bij een actie van die bank de meeste stemmen te vergaren. De donatie van ING zal door Hospice Amandi worden gebruikt voor de inrichting van een kenniscentrum/bibliotheek.
Verder zijn er zakelijke giften ontvangen van:
Firma Bosdijk; Hans van der Poel BV; Kindkracht; L.J. Noordam Terrasplantenkwekerij; Loodgietersbedrijf Vesseur; Transportbedrijf Van Benten & Zn; Van der Geest Bouw en Hout; VDE Plant; Verbij Hoogmade BV; Verwelius Bouwmaatschappij; Wijsman Benzine B.V.
De logo’s van de fondsen en bedrijven zijn terug te vinden via onze website op de pagina 'Vrienden van Amandi' onder het kopje ‘Bijdragen van fondsen’. Dit geldt sinds kort ook voor het logo van de Stichting Hugo van der Poelfonds dat eerder al 100.000 euro toezegde voor de bouw van het Amandihuis.

Giften particulieren
Naast de toezeggingen van diverse fondsen en bedrijven waren er in de afgelopen tijd ook weer giften van particulieren, bijeengebracht bij verschillende gebeurtenissen:
- 372,20 euro bij uitvaart van P.J. Hoogenboom.
- 500 euro bij 55-jarig huwelijk van familie Van der Put.
- een gift bij 45-jarig huwelijk van Peter en Corinne van der Meer.
- met mevrouw Langhout-Niesing is overeengekomen dat zij de stichting de komende vijf jaar met een vaste bijdrage ondersteunt.
- er was een legaat van Gerard van Klink, die vorig jaar overleed.
Daarnaast kwamen er ook giften binnen van particulieren van wie niet méér bekend is dan hun naam en het geschonken bedrag. Door het ontbreken van meer informatie kunnen we geen toestemming vragen om deze giften in de nieuwsbrief te vermelden. Dat is sinds vorig jaar wettelijk verplicht.
Amandi bedankt alle schenkers.

Tot slot
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 1, feb 2019

Bouw Amandihuis start komende zomer

De bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering gaat komende zomer van start. Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi en aannemer Meerburg uit Leiderdorp / installatiebedrijf Vink uit Roelofarendsveen gaan hierover een overeenkomst sluiten.

Het gebouw krijgt de naam Amandihuis, ook al omdat het meer omvat dan alleen een hospice.Het plan voor een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, wordt breed gedragen door de inwoners van Kaag en Braassem. Zo telt Amandi nu al bijna 400 donateurs. In 2011 werd er, op initiatief van huisarts Wim Sleeuw, voor het eerst over een hospice gesproken. Een jaar later werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2016 is gestart met het inzamelen van geld en het werven van donateurs en vrijwilligers. Vorig jaar moest de bouw worden uitgesteld vanwege een onverwacht forse stijging van de bouwkosten.
In het Amandihuis komen, naast twee bedden voor terminaal zieken, ook twee bedden voor tijdelijke opname, bijvoorbeeld bestemd voor mensen die na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen. Naast de vier gastenkamers is er onder meer nog ruimte voor een vergader- en familiekamer en een keuken.
Het Amandihuis in Nieuwe Wetering wordt gebouwd op de locatie van de voormalige basisschool De Meerpaal. De school wordt de komende maanden gesloopt, waarna het Amandihuis op de bestaande vloer wordt opgebouwd.

 

Nerine Amandi in de winkel

Inwoners van Kaag en Braassem die op zoek zijn naar een origineel cadeautje kunnen daarvoor de komende weken terecht bij enkele winkels, een groencentrum en online. Daar is 14 februari de verkoop gestart van de Nerine Amandi bollen van Agro Fleur Select uit Roelofarendsveen. Tot 20 april kan men er vijf bollen kopen voor de prijs van 9,50 euro.
Het is de bedoeling dat de bollen in april worden geplant, waarna ze in september/oktober tot bloei komen. Planttips staan op de verpakking.Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Amandihuis. Via de afbeelding rechts kunt u de bollen rechtstreeks bestellen.

Klik op het plaatje om de bollen te bestellen en Amandihuis te sponsoren

 

De verkooppunten zijn:
Roelofarendsveen:
* PLUS Van Dijk, Noordplein, in de bloemenstal van Bloemen Service Nederland
* Groencentrum De Veense Bukker, Hazenpad 1
Woubrugge:
* SPAR Bregman, Batehof, in de bloemenstal van Carmen Bloemen
Leimuiden:
* Gemakswinkel, Nokweg 3
En via www.uitkaagenbraassem.nl
Amandi bedankt de betrokkenen voor hun medewerking.

 

Fonds Alphen en omstreken

Het Fonds Alphen en omstreken heeft de Stichting Hospice Amandi het royale bedrag van 60.000 euro toegezegd als bijdrage voor de bouw van het Amandihuis in Nieuwe Wetering.
Dit fonds steunt jaarlijks maatschappelijke initiatieven in Alphen aan de Rijn en omgeving. Het afgelopen jaar ondersteunde het met bijna 200.000 euro initiatieven die ervoor zorgen dat verenigingen en stichtingen allerlei projecten kunnen opstarten/uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, maatschappij, onderwijs, gezondheid en sport.

 

Dr. C. J. Vaillant Fonds

Stichting Hospice Amandi heeft de afgelopen weken een forse donatie ontvangen van het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Het gaat om het bedrag van 28.435 euro ter ondersteuning van de bouw van het Amandihuis.
 Het fonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria dat een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt. Het geld in het fonds is afkomstig van de verkoop van hoogwaardige metalen, van bijvoorbeeld kunstgewrichten, die uit de crematie-as zijn gehaald. Die metalen worden vervolgens hergebruikt.

 

Giften van particulieren

Er zijn de afgelopen maanden door particulieren weer meerdere giften op onze bankrekening NL20 RABO 0128 151 730 gestort. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis, waarbij geld werd ingezameld. Ook mochten we een legaat ontvangen. Op onze website www.hospiceamandi.nl is informatie te vinden hoe u een nalatenschap kunt regelen.

Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden.
Mondelinge bevestiging is helaas niet meer voldoende. Soms weten we van een schenker niet meer dan een naam. We zijn natuurlijk blij met de gift, maar het maakt het ons onmogelijk u te bedanken en/of uw naam hieronder te vermelden.

Een opsomming
-51.000 euro, uit de nalatenschap van mevrouw C.F.I. van der Meer uit Roelofarendsveen.
-100 euro, van de dames van praatgroep De Vos.
-650 euro, van de familie Meus bij een 65e verjaardag.
-3.000 euro, van de Diaconie Proantse Gemeente Oude Wetering.
-1.000 euro, bij 40-jarig huwelijk familie Straathof-Van der Meer.
-50 euro, de laatste verdienste van Frans Hoogenboom bij het Klussenteam. Hij overleed afgelopen zomer.
-870 euro, bij 50-jarig huwelijk familie J.W.H. van der Geest.

Amandi bedankt alle schenkers.

Bedrijven en sponsoring

Bedrijven uit Kaag en Braassem en omgeving steunen Amandi graag met een eenmalige of jaarlijkse gift of als sponsor. Heeft u ook interesse om een maatschappelijke bijdrage te leveren door sponsor te worden? Neem dan contact met ons op. We praten graag met u over de diverse mogelijkheden en sponsorpakketten.
Een gift aan ons kan fiscaal voordeel opleveren omdat we als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geregistreerd. Door ons te steunen wordt u Vriend van Amandi en ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief.  De volgende bedrijven gingen u al voor.

Bijna 400 donateurs

De aanmeldingen om donateur te worden druppelen gestaag binnen. Amandi telt nu 396 donateurs van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de overigen om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en/of om andere termijnen.
Het streven is om uiteindelijk op minimaal 600 donateurs uit te komen. Dit is belangrijk om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (pas vanaf twee jaar na de opening; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 4, dec 2018


Beste lezers,

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2018. Het was voor ons een heel bewogen jaar. Aan het begin van het jaar dachten we er bijna te zijn, maar halverwege bleek dat de bouwkosten om allerlei redenen flink tegenvielen. Zoveel, dat we een minder positief geluid moesten laten horen. De bouw moest worden uitgesteld. De vrijwilligers, die stonden te trappelen om opgeleid te worden, kregen te horen dat hun opleiding nog niet kon beginnen.
Inmiddels zijn er door fondsen en particulieren nieuwe toezeggingen gedaan en is er een legaat onze kant op gekomen. Een heel mooie gebeurtenis was in het najaar de doop van de Nerine Bowdenii Amandi bij de firma Agro Fleur Select. Net als het hospice heeft de ontwikkeling van deze bloem veel geduld en inspanning gekost. Het was die avond extra feestelijk toen bekend werd gemaakt dat de Stichting Nico Straathof de aanleg van de tuin rond het hospice gaat bekostigen.
Nu, aan het eind van het jaar hebben we hoge verwachtingen van het nieuwe jaar en hopen dat we snel kunnen zeggen dat de laatste loodjes spreekwoordelijk het zwaarst hebben gewogen. Het hospice in Nieuwe Wetering, het Amandihuis, komt er!

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van Amandi wens ik u fijne feestdagen toe,

Wim Sleeuw, voorzitter.


Hospice stapje dichterbij

De realisatie van het Hospice Amandi in Nieuwe Wetering is weer een stapje dichterbij gekomen nu Amandi Thuis heeft besloten om haar reservering huisvesting van ruim 57.000 euro toe te zeggen aan de initiatiefnemers van het hospice. Dit zei voorzitter Paul van Emmerik van Amandi Thuis onlangs bij de overhandiging van de schriftelijke toezegging aan voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi.
De Stichting Amandi Thuis heeft al een lange historie van hulp aan ernstig zieke mensen thuis: hierbij staan vrijwilligers de zieken en hun naasten bij met praktische hulp of gewoon 'er zijn'. Deze historie is begonnen in de oude gemeente Jacobswoude. In de afgelopen 30 jaar is er gespaard om naast de hulp thuis ook een kleinschalig hospice in Kaag en Braassem te realiseren. Inmiddels is dat bedrag aanzienlijk geworden. Naar de toekomst toe werken de Stichting Hospice Amandi en de Stichting Amandi Thuis ook naar een vergaande samenwerking of zelfs een fusie. Het is dan ook erg mooi dat dit 'werken naar' vorm heeft gekregen in het financieel steunen van de oprichting van het hospice, aldus Paul van Emmerik.


Stemmen op Amandi

Hospice Amandi is na een selectie uitverkoren om mee te dingen naar een geldbedrag van 1.000 tot 5.000 euro van het ING Nederland fonds. Daartoe is Nederland opgedeeld in 52 gebieden en zijn in elk gebied 5 lokale initiatieven geselecteerd. Het zal duidelijk zijn: het initiatief met de meeste stemmen ontvangt 5.000 euro.
De donatie van ING zal door Hospice Amandi worden gebruikt voor de inrichting van een kenniscentrum/bibliotheek. Gasten, hun naasten en anderen kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld palliatieve (terminale) zorg, rouw en verlies, afscheid nemen met kinderen of mantelzorg. 
Van 21 januari (13.00 uur) tot en met 10 februari 2019 (23.59 uur) kan heel Nederland stemmen op één van de geselecteerde initiatieven via de speciale stempagina: www.helpnederlandvooruit.nl. Op de stempagina staan alle 260 geselecteerde lokale initiatieven met een korte tekst en een foto. Het initiatief met de meeste stemmen van heel Nederland ontvangt 10.000 euro. De uitslag wordt op zaterdag 9 maart bekendgemaakt.


Groei aantal donateurs

Het aantal donateurs van Amandi groeit gestaag met piekjes in de zomermaanden (na een braderie) en af en toe een afvaller. Amandi telt nu 384 donateurs van wie de meesten jaarlijks 36,50 euro (10 cent per dag) bijdragen, terwijl het bij de rest om andere bedragen gaat (groter en kleiner) en andere termijnen.
Een fors aantal donateurs is onder meer zeer gewenst om de exploitatie van het Amandihuis rond te krijgen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar en de overheid (na twee jaar; eerst moet de bestaansgrond worden aangetoond). Met de bijdragen van de donateurs kan de dagvergoeding voor toekomstige gebruikers van het Amandihuis op een acceptabel niveau worden gehouden.
Voor lezers van deze nieuwsbrief die nog geen donateur zijn is het, bij het begin van het nieuwe jaar, een goed moment om zich aan te melden. Aan donateurs het verzoek om eens in de familie- en kennissenkring rond te kijken. Als iedere donateur één nieuwe donateur zou ‘aanleveren’ dan zou dat geweldig zijn. Meer informatie vindt u op www.hospiceamandi.nl en op het telefoonnummer 06-21924271.


Fondsen

Hospice Amandi heeft de afgelopen maanden weer een paar forse donaties mogen ontvangen. Zo maakte de Stichting Nico Straathof bij de doop van de Nerine Amandi eind oktober bekend de kosten van de aanleg van de tuin rond het Amandihuis voor zijn rekening te willen nemen. De stichting, die financiële steun geeft aan talloze projecten in de voormalige gemeente Alkemade, heeft daarvoor een bedrag van 50.000 euro vrijgemaakt.
Een ander fonds binnen de gemeente Kaag en Braassem heeft een extra bedrag van 40.000 euro toegezegd. Dit fonds wil onbekend blijven.
Verder doneerde Markant Accountants en Bedrijfsadviseurs uit Lisse 1.250 euro. In plaats van cadeaus met verjaardagen wordt er jaarlijks een bedrag gedoneerd aan een goed doel. Met twee werknemers uit Roelofarendsveen was dit goede doel snel gevonden, aldus een woordvoerster van het bedrijf.


Particulieren

Er zijn de afgelopen maanden door particulieren weer meerdere giften gestort op onze bankrekening NL20 RABO 0128 151 730. De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis, waarbij geld werd ingezameld, of gewoon ‘zo maar’ omdat het zo’n mooi initiatief is. Ook mochten we een legaat ontvangen. Op onze website www.hospiceamandi.nl is informatie te vinden hoe u een nalatenschap kunt regelen.
Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden. Mondelinge bevestiging is helaas niet meer voldoende. We zullen giften in het vervolg anoniem vermelden, tenzij er schriftelijke toestemming is.

Een opsomming:
650 euro, bij een 60e verjaardag.
3.000 euro, van een betrokken oud-Veender.
1.000 euro, van een hele trouwe gever.
100 euro, dank voor goede zorgen.
365 euro, bij twee verjaardagen.
500 euro, zo maar.
165 euro, bij een uitvaart.
1.540 euro, bij een 60-jarig huwelijk.
700 euro, voor bouw Amandihuis.
1.000 euro, van een koor.
1.000 euro, zo maar.
750 euro, éénmalige bijdrage 2018.
Alle gevers hartelijk bedankt.


Nerine Amandi gedoopt

Met een douche van champagne heeft voorzitter Wim Sleeuw van Hospice Amandi eind oktober een nerine van Agro Fleur Select uit Roelofarendsveen gedoopt en de bloem daarbij de naam Amandi gegeven. Hij noemde de nerine, een herfstbloeier, een logische combinatie met Amandi, een groep vrijwilligers die zich inzet voor mensen in de herfst van hun leven.
Kitty de Jong van Agro Fleur Select vertelde onder meer dat de bloem na tien jaar veredelen en selecteren, samen met collega Van Keulen, klaar is voor de handel. Het gaat om een fraai gevormde hardroze bloem met een stevige steel die het goed doet als snijbloem, maar ook in de tuin tot zijn recht komt.


Tot slot

Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.

Nieuwsbrief 3, sept. 2018

Nieuwsbrief 3, september 2018

Bestuur te optimistisch
Het bestuur van de Stichting Hospice Amandi is eerder dit jaar te optimistisch geweest met de voorspelling dat de bouw van het Amandi-huis in Nieuwe Wetering dit najaar zou beginnen. De laatste berekening van de bouwkosten pakte dusdanig uit dat de start van de bouw vooruit is geschoven. Amandi is inmiddels druk doende de extra benodigde  euro’s bij elkaar te krijgen.

Het plan om in Kaag en Braassem een hospice te bouwen is ongeveer acht jaar geleden ontstaan. Bijna twee jaar geleden is de stichting gestart met de fondsenwerving. Dit voorjaar is er een bouwteamovereenkomst met aannemer Meerburg uit Leiderdorp afgesloten, waarna de berekening van de bouwkosten van het definitieve bouwplan volgde. Die berekening pakte fors hoger uit dan de kostenberekening van eind 2016

Voorzitter Wim Sleeuw: ”Natuurlijk hielden we rekening met een stijging van de bouwkosten, maar niet zo fors. De stijging is vooral een gevolg van de hogere bouwkosten door de aantrekkende woningmarkt, dat is gewoon pech voor ons. Daarnaast waren er wat wijzigingen ten opzichte van het eerdere plan. Het gaat daarbij om de duurzaamheid, zo krijgt het gebouw geen gasaansluiting meer, en is aan de indeling één en ander verbeterd. Na voortschrijdend inzicht, na bezoeken aan meerdere hospices, zijn de looproutes aangepast, is de koeling geoptimaliseerd en zijn de gastenkamers en de multifunctionele ruimte/familiekamer vergroot. Tenslotte adviseerde de constructeur om de vloer van de school te verstevigen. Hier was niet op gerekend”.

“Wij vinden het heel vervelend zoals het is gelopen. Er is in een relatief korte tijd veel geld ingezameld, we waren er bijna, en dan moet je met de boodschap naar buiten dat het nog niet genoeg is. Ik heb wel even moeten slikken”, aldus de huisarts uit Roelofarendsveen.

Inmiddels is Amandi druk bezig het tekort weg te werken. “Van enkele fondsen en instanties hebben we al voorlopige extra toezeggingen binnen, maar er blijft een fors tekort over. Daar gaan we ons de komende maanden voor inzetten. We doen daarbij een beroep op de gemeente en op alle ondernemers en inwoners van Kaag en Braassem. Er is veel geld nodig maar het gaat dan ook om een gebouw dat voldoet aan de hedendaags maatstaven wat betreft materialen, ruimte, duurzaamheid en dat is voorzien van kostbare medische voorzieningen”.

Sleeuw: “De afgelopen jaren heb ik me wel een paar keer afgevraagd waar ik aan ben begonnen. Het is een langdurig en gecompliceerd proces, dat is me nu wel duidelijk. Aan de andere kant krijg ik veel hartelijke reacties van patiënten en anderen, dat geeft me positieve energie om door te gaan”.

Hospice Amandi wordt geëerd met een eigen bloem

                                             

De bloem is ontwikkeld door nerinekwekerij Agro Fleur Select in Roelofarendsveen en wordt dit najaar gedoopt. De officiële naam luidt dan Nerine Bowdenii Amandi. Het woord Amandi staat voor liefdevol. Kitty de Jong van Agro Fleur Select: “De bloem is na tien jaar veredelen en selecteren, samen met collega Van Keulen, klaar voor de handel. Het gaat om een fraai gevormde hardroze bloem met een stevige steel die het goed doet als snijbloem, maar ook in de tuin tot zijn recht komt. Bij een nieuwe bloem kiezen we altijd voor een naam waar een verhaal achter zit. De bouw van het hospice Amandi in Nieuwe Wetering is een mooi initiatief dat we graag op deze manier ondersteunen. Het mooie van de nerine is dat hij bloeit in september/oktober als andere planten in de tuin vergaan. De bloem staat er dan bij als een lichtpuntje”.

Donaties van fondsen
Hospice Amandi heeft onlangs van twee fondsen uit de gemeente Kaag en Braassem een forse donatie van 10.000 en 25.000 euro ontvangen. De fondsen willen onbekend blijven. Van de Rabo Sponsorfietstocht ontving Amandi 781 euro. Het bedrag werd op 24 juni bij elkaar gefietst door een deel van de 3.750 deelnemers.

Giften van particulieren
Er zijn de afgelopen periode weer veel giften van particulieren op bankrekening NL20 RABO 0128 1517 30 van Hospice Amandi binnengekomen.

Nieuwe wetgeving om uw privacy te waarborgen verplicht ons om schriftelijk toestemming te hebben om uw donatie te mogen vermelden. Mondelinge bevestiging is helaas niet meer mogelijk. We zullen giften in het vervolg anoniem vermelden, tenzij er schriftelijke toestemming is.

De aanleiding voor de giften is zeer divers, van een zeer droevige tot een feestelijke gebeurtenis of gewoon ‘zo maar’ omdat het zo’n mooi initiatief is.

 

 

Een opsomming:
1.500 euro, bijeengebracht bij een uitvaart.
800 euro, ontvangen van een echtpaar ter gelegenheid van hun 50 -jarig huwelijk.
100 euro, gift van vakantiegeld.
2.530 euro, gift van een familie die ‘iets te vieren’ hadden.
25 euro, van een mevrouw omdat zij niet mee kon fietsen met de Rabo-fietstocht.
255 euro, chauffeurs van de buurtbus.
500 euro, ontvangen van de erven van een mevrouw, bijeengebracht bij de uitvaart.
465 euro, nogmaals een gift bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk.
400 euro, een eenmalige gift via een donateurskaart.
400 euro, een bijdrage voor het nieuwe hospicegebouw.
200 euro, contant overhandigd aan onze Amandi-voorzitter.
626 euro, bijeengebracht vanwege een verjaardag.
700 euro, ontvangen van de erven van een meneer waar collectebussen voor Amandi
stonden tijdens zijn afscheidsceremonie.
175 euro, bijeengebracht tijdens een feestje voor een 65-jarige.
1.000 euro, is geschonken voor de bouw van het hospice.
25 euro, op verzoek overgemaakt door de Lotus Studiekring Leiden.
500 euro, van een hele trouwe donateur die Amandi regelmatig financieel steunt.
10 euro, zomaar…
En alle donateurs die zelf periodiek een bijdrage overmaken aan Amandi.

Bij overmaking van een bedrag door de schenkers is op de bankrekening niet meer bekend dan zijn of haar naam en ontbreekt dus het adres, waardoor het sturen van een persoonlijk bedankje niet mogelijk is.
Amandi bedankt alle schenkers hartelijk.

Bijzonder bericht
Afgelopen week ontving Wim Sleeuw een bedrag van ruim 1.600 euro voor Hospice Amandi, uit handen van Angelique van Ruiten. Ook is een bedrag van bijna 500 euro op de bankrekening ontvangen. Angelique was tot voor kort vrijwilligster bij Amandi Thuis. Haar man – John van Ruiten – stond al enige tijd op de lijst van vrijwilligers om zijn steentje bij te dragen aan het te bouwen hospice. Het mocht niet zo zijn, John werd ernstig ziek. Daarop heeft hij besloten een fínanciële steen bij te dragen, door collectebussen bij zijn uitvaart neer te zetten ten behoeve van het hospice. Een bijzonder gebaar, door een bijzonder mens. We wensen Angelique en al hun dierbare naasten veel sterkte toe.

Workshop Rolstoel rijden

                     

Auke Biemond van fysiotherapie Alkemade heeft een workshop “Rolstoel rijden” aangeboden aan de vrijwilligers van Amandi Thuis. Mensen die in de laatste levensfase verkeren, willen soms graag nog even naar buiten. En dan is het fijn om een ervaren vrijwilliger aan het ‘stuur’ te krijgen. Na uitleg over verplaatsen en zitten werden de vrijwilligers zelf aan het werk gezet. Tijdens het rijden met een collega in de stoel werd duidelijk dat het verdelen van je aandacht – praten en sturen – opperste concentratie vergt. Kortom, een uitstekende training. 

Informatiebijeenkomsten
Op 31 juli in Roelofarendsveen en op 3 september in Leimuiden hebben informatiebijeenkomsten plaats gevonden voor aspirant vrijwilligers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij Amandi. Er waren 27 belangstellenden, die zeer geboeid waren door de uitleg over het vrijwilligerswerk bij Hospice Amandi en Amandi Thuis. Amandi was blij verrast met de grote opkomst! Met bijna de helft van de belangstellenden is er in de komende periode een kennismakingsgesprek voor het werk van Amandi Thuis. De belangstellenden voor het hospice zullen te zijner tijd een uitnodiging krijgen voor een kennismaking.

Collectebus gevraagd

Heeft u een collectebus over of weet u iemand die er één of meer over
heeft? Amandi is er zeer blij mee. Steeds vaker vragen mensen bij een
uitvaart of een feestelijke gebeurtenis een donatie te doen aan een goed doel.  Amandi is dan zo’n goed doel. En daarvoor zijn wij op zoek naar bij voorkeur 2 of meer identieke collectebussen. Graag uw reactie aan: info@hospiceamandi.nl

 

 

 

 

 

 

Tot slot
Amandi stelt het op prijs als u de nieuwsbrief doorstuurt naar familie, vrienden en kennissen.