Oorsprong

Voor de meeste mensen geldt dat, als zij het voor het zeggen hadden, ze het allerliefst thuis willen sterven. In hun eigen veilige, vertrouwde omgeving. Helaas is dat niet altijd mogelijk en een hospice biedt dan uitkomst. Het AmandiHuis creëert voor de mensen die niet thuis kunnen overlijden een bijna-thuissituatie; een huis in hun eigen leefomgeving, met een geborgen en liefdevolle sfeer, waar de kwaliteit van hun leven bij het sterven voorop staat.

Palliatieve zorg in Kaag en Braassem
In de gemeente Kaag en Braassem leeft al langere tijd de behoefte om een hospice te realiseren. Een initiatiefgroep deed op verzoek van de VPTZ Kaag en Braassem in 2012 onderzoek waaruit bleek dat er een duidelijke behoefte is aan hospicebedden. Onze gemeente is nog een ‘blinde’ vlek op de kaart als het gaat om een voorziening voor palliatieve terminale zorg. In september 2013 is er een bestuur opgericht om de realisatie van het hospice vorm te geven, fondsen te werven om het hospice tot werkelijkheid te maken en de juiste zorg te organiseren voor onze toekomstige gasten.