Stichting Amandi Thuis

Op 1 juli 2015 is de stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, opgericht. Amandi is de Latijnse term voor ‘liefdevol’. De stichting is ontstaan uit de samenvoeging van de VPTZ Kaag en Braassem (werkgebied voormalig gemeente Alkemade) en Hospicegroep Jacobswoude (werkgebied voormalig gemeente Jacobswoude). Samen bieden we nu in heel Kaag en Braassem zorg, begeleiding en praktische ondersteuning in de thuissituatie van terminaal zieken en hun naasten.

De Stichting Amandi Thuis is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Onze stichting heeft momenteel 29 geschoolde vrijwilligers die kunnen worden ingezet. Zij worden aangestuurd door drie coördinatoren, die de verantwoordelijkheid hebben voor het  goede verloop van de zorgverlening thuis. De coördinatoren doen ook de evaluaties met cliënten en vrijwilligers en coördineren de (bij)scholingen van de vrijwilligers.