Wijzigingen site

Deze pagina geeft de gemaakte wijzigingen aan de site in chronologische vorm weer.

 • 181211 Peter WordPress naar versie 5 geupdate
 • 181206 Annelies: datum 181611 gewijzigd in 181116 & leesteken : aangebracht op elke regel
 • 181122  Peter: pagina "Amandi in de pers" aangepast de link naar het radio artikel was niet meer correct (verhuizing van de radiosite)
 • 181121  Peter: plugin quote master verwijderd, deze gaf foutmeldingen in de log (niet geschikt voor de huidige wordpress versie)
 • 181116  Peter: extra maatregelen genomen om spam te voorkomen o.a. ip nummer en bot preventie
 • 181004 Peter: Tekstregel "categorie" verwijderd van nieuwspagina's
 • 181003 Peter: Actualiteiten pagina weer voorzien van foto's. Die waren verplaatst in het kader van reorganisatie bestanden
 • 181002 Peter: diverse niet gebruikte plugins verwijderd. Deze gaven bovendien foutmeldingen in de logging
 • 180919 Peter: diverse wijzigingen gemaakt op verzoek van Jenny (rekeningnummer en mail adressen)
 • 180823 Peter: Vrienden van Amandi pagina de links naar de sponsoren aangepast v.w.b. de logo's (is nu media\images\sponsoren\)
 • 180823 Peter: nieuwsbrief December 2015 kolommen goed gezet comité van aanbeveling
 • 180818 Peter: nieuwsbrief reply toegevoegd als men zich uitschreef of inschreef
 • 180818 Peter: Campagne formulier aangepast naar wensen Jenny
 • 180815 Peter: nieuwsbrieven doorgelopen op links die nog naar Verdel media verwezen en deze aangepast
 • 180814 Annelies: Aankondiging jaarverslag 2017 toegevoegd aan pagina Actualiteiten
 • 180814 Annelies: Jaarverslag 2017 toegevoegd aan pagina Jaarverslagen
 • 180814 Peter pagina "Heeft u zorg nodig" verbeterd, de tekst van het gedicht stond niet naast de vlinder
 • 180814 Peter alle images voorzien van een categorie
 • 180814 Peter twee nieuwe plugins geïnstalleerd voor het beheer van Media
 • 180618 Peter Titel van nieuwsberichten box aangepast "Meest recente nieuwsbrieven" Marge aan de rechterzijde van de side-widget vergroot. Extra regel tussen de boxen in de side-widget gezet.
 • 180614 Peter Home pagina conform de overige pagina's gemaakt (zat een header tekst in i.p.v de titel van de pagina)
 • 180614 Peter Widget rechts toegevoegd om de laatste nieuwsbrieven te tonen.
 • 180614 Peter onder de Widget boxen op verzoek van Jenny een dunne lijn aangebracht conform de oude site.
 • 180614 Peter nieuwsbrieven van Amandi Thuis verwijderd, daarvoor in de plaats twee Hospice nieuwsbrieven geplaatst.
 • 180614 Peter op verzoek van Jenny teksten aangepast voor het gebruik van MailPoet.
 • 180613 Peter invulformulier nieuwsbrief aangepast, nu alleen voornaam + achternaam gevraagd
 • 180612 Peter nieuwsbrief inschrijf formulier op een aparte pagina gezet i.v.m. GDPR (wet op privacy).
 • 180610 Peter lege regel na koppen op de privacy pagina verwijderd.
 • 180610 Annelies 2 nieuwsmededelingen in Home verwijderd.
 • 180606 Peter sitenaam uit image-links weggehaald in de nieuwsbrief pagina (nodig voor verhuizing).
 • 180603 Peter SEO informatie trefwoorden aan de pagina's toegevoegd.
 • 180601 Peter image links omgezet naar https, nu geeft elke pagina een groen slotje.
 • 180601 Peter plaatje van check overhandiging op home pagina ontbrak.
 • 180601 Peter footer gelijk getrokken aan de oude site van hospice met name de kleuren en de positie.
 • 180531 Peter wijzigingen in nieuwsbrief sjabloon gemaakt.
 • 180530 pagina Wijzigingen site toegevoegd.