Zorg aanvragen

De huisarts of de medisch specialist stelt vast wanneer iemand in de terminale fase verkeert. De thuiszorg, de huisarts of de familie zelf kan de terminale zorg inschakelen, dit kan telefonisch of via de e-mail. De coördinator komt bij u thuis of in het ziekenhuis voor een intakegesprek. Samen met de ernstig zieke en de betrokkenen wordt bekeken welke hulp Amandi Thuis kan bieden. Onze vrijwilligers kunnen vaak al dezelfde dag starten. Gedurende de gehele hulpperiode houdt de coördinator contact met de aanvrager.

Smiley face

Als ik erg ziek ben
En geen hoop meer heb op genezing
Als ik huilen moet
Gekweld door de zorg om mijn gezin,
Zoek dan geen grote woorden
Als een klein gebaar volstaat

Uit "Zoek geen grote woorden"
Phil Bosmans